Gå direkt till innehåll
Nu kan invånarna tycka till om Skellefteå kommuns landsbygdsplan

Pressmeddelande -

Nu kan invånarna tycka till om Skellefteå kommuns landsbygdsplan

Till och med den 30 januari 2024 har alla som bor och verkar i och runt om Skellefteås landsbygder möjlighet att tycka till om ett förslag på hur landsbygderna kan utvecklas. I planförslaget beskrivs det hur ett samspel mellan stad, tätort- och landsbygdskärnor och glesare landsbygd kommer se ut och för att stärka varandra.

Ett av målen är att göra det möjligt för Skellefteås landsbygder att växa med fler invånare, jobb och service till år 2030. Den fördjupade översiktsplanen är nödvändig för att beskriva den önskade utvecklingen och anger generella principer för hur mark- och vattenanvändningen planeras. Planförslaget finns att ta del av via kommunens webbplats.

— Det finns stora möjligheter att skapa moderna och hållbara landsbygder för människor i alla livsfaser och det är något som behöver tas tillvara i den snabba samhällsomvandlingen som pågår säger Lovisa Hällkvist, projektledare Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun strävar efter en befolkningsutveckling genom attraktiva livsmiljöer för människor med möjligheter att kombinera boende, arbete och fritid. Det finns många olika typer av orter utsprida över kommunen, som har en stor geografisk yta, och det är något som behöver tas tillvara.

— Landsbygderna är en självklar del av utvecklingen och visionen om 90 000 invånare och flera tusen nya arbetstillfällen till år 2030. Samtidigt tar vi höjd för en mer långsiktig planering mot år 2040 och Norrbotniabanan säger Simon Markusson, samhällsstrateg Skellefteå kommun.

För mer information, kontakta:

Lovisa Hällkvist, projektledare Skellefteå kommun
lovisa.hallkvist@skelleftea.se
0703840974

Simon Markusson, samhällsstrateg Skellefteå kommun
simon.markusson@skelleftea.seRelaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden