Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu finns ett program med förslag på hur Medle kan växa

Medle föreslås växa med bostäder, en förskola och kommersiell service, samtidigt som flera grönområden bevaras. Förslagen finns med i det nya planprogrammet för området som bygg- och miljönämnden godkände idag.

Till 2030 beräknas 90 000 personer bo i Skellefteå kommun, vilket innebär att flera orter behöver växa. Medle bedöms ha stor potential, både på grund av sitt attraktiva läge med närhet till stan, skogs- och jordbruksmark och älven.

– I planprogrammet pekar vi ut platser där det finns potential att bygga, men vi har även pekat ut grönstråk som borde lämnas orörda och inte exploateras. Det är viktigt att Medle växer hållbart och att vi bevarar karaktären som jordbruks- och skogsort, säger Lilian Nilsson (V), 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden.

I programmet lyfts bland annat de här förslagen fram:

 • Nya bostäder kan byggas på Pliggvägen och närliggande jordbruksmark, norr om fritidsområdet Älvsbacka samt i ett område som tidigare använts som lastzon.
 • På Pliggvägen föreslås också en ny fyravdelningsförskola, som kan ta emot uppemot 80 barn.
 • Att skolskogen, fritidsområdet Älvsbacka, ett skogsstråk som används till rennäringen, Myckleheden och pulkabacken lämnas orörda.
 • I en lokal som tidigare huserade en pizzeria kan någon typ av butik, restaurang eller annan kommersiell verksamhet etableras.

Planprogrammet har föregåtts av flera dialoger med de som berörs, i faktarutan kan du läsa mer om dem.

Fakta: Dialog

Samebyn i området, föreningar och verksamheter, Medlebor, och årskurs fem och sex på Medleskolan hade möjligheter att lämna synpunkter i ett tidigt skede av planprogrammet. Sedan lades programmet ut på samråd mellan 11 december 2023 och 8 januari 2024 för att allmänheten skulle kunna ta del av det och lämna synpunkter. Skellefteå kommun höll också ett öppet hus på Medle byagård den 14 december för att invånarna skulle ha möjlighet att ställa frågor till planhandläggare.

För mer information, kontakta:
Lilian Nilsson (V), 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden: 073-067 43 27

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun

  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden