Gå direkt till innehåll
Bild: Utbyggnadsriktningar för Kåge. Kartan föreslår områden att utreda vidare i det fortsatta planarbetet. Kartan visar en första avvägning mellan olika intressen, mark- och vattenanvändning.
Bild: Utbyggnadsriktningar för Kåge. Kartan föreslår områden att utreda vidare i det fortsatta planarbetet. Kartan visar en första avvägning mellan olika intressen, mark- och vattenanvändning.

Pressmeddelande -

Nu börjar planeringen för Kåge 2040

I våras gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kåge. Som ett första steg i den processen har ett programförslag tagits fram.

–Första steget mot en planering för Kåge 2040 som är attraktivt och hållbart för både boende och verksamheter är detta planprogram, säger Linda Stenkvist, fysisk planerare, Skellefteå kommun.

Planprogrammet ska under sommaren ut på samråd för att ge invånare möjligheten att i ett tidigt skede tycka till.

Linda betonar vikten av dialog med invånarna inför den fortsatta planeringen av Kåge 2040 och att planprogrammet ska visa vad som är möjligt, men är inte på något sätt bestämmande,

–Programmet ska bland annat lyfta fram det vi vill bevara och utveckla i Kåge, den önskade utvecklingen vi vill se på sikt.

I programmet föreslås fem övergripande riktlinjer för den fortsatta planeringen:

1) att Kåge ska vara en väl fungerande serviceort för människor både i och omkring Kåge,

2) att karaktär och kvaliteter i tätorten ska utvecklas samt Kåges koppling till kusten stärkas,

3) den gröna, blåa och vita infrastrukturen ska utvecklas,

4) att möjlighet ges för befintliga verksamheter att utvecklas, och nya verksamheter att etableras, och slutligen

5) att det ska vara enkelt och tryggt att färdas inom samt till och från Kåge, både för barn och vuxna.

Under samrådsperioden i sommar kommer det finnas möjlighet att tycka till om programmet via en enkät på kommunens hemsida och även vid samrådsträffar i Kåge. 

Mer information:

Linda Stenkvist, fysisk planerare, Skellefteå kommun
linda.stenkvist@skelleftea.se, 073 591 96 78

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden