Gå direkt till innehåll
Den grönmarkerade gång- och cykelvägen vid Getbergsvägen är en av tre åtgärder som fått stöd av Trafikverket.
Den grönmarkerade gång- och cykelvägen vid Getbergsvägen är en av tre åtgärder som fått stöd av Trafikverket.

Pressmeddelande -

Nio miljoner i bidrag ska främja cykeltrafiken i Skellefteå

Skellefteå kommun har beviljats nio miljoner kronor i stöd av Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med stödet att främja och underlätta cykeltrafiken.

Regeringen har i den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 avsatt en miljard kronor per år till de så kallade stadsmiljöavtalen. I december 2020 fattade riksdagen beslut om en tillfällig förstärkning av stadsmiljöavtalen som ska bana väg för cykelfrämjande åtgärder. Förstärkningen är 300 miljoner kronor år 2021 och 250 miljoner kronor år 2022.

Det är ett sådant stöd Skellefteå kommun har ansökt om hos Trafikverket, och beviljats. Stödet är en medfinansiering och ges med högst 50 procent av kostnaderna för genomförda åtgärder. Den totala investeringen omfattar nio miljoner kronor.

Skellefteå kommun har ansökt om och beviljats stöd för följande åtgärder:

 • Gång- och cykelväg Lantmannagatan, ansökt och beviljat belopp: 4 miljoner (50%). Klart december 2022.
 • Gång- och cykelväg Getbergsvägen, ansökt och beviljat belopp: 3 miljoner (50%). Klart december 2022.
 • Gång- och cykelväg Tubölegatan, ansökt och beviljat belopp: 2 miljoner (50%). Klart december 2021.

  – Åtgärderna sätter Skellefteås tydliga ambition om ett mer hållbart resmönster i fokus. Vi arbetar kontinuerligt med att bygga ut och koppla samman gång- och cykelvägnätet. De här åtgärderna är en del av det arbetet. Med ett sammankopplat nät skapar vi bättre förutsättningar för att fler ska välja att gå eller cykla, säger Elin Blom, trafikingenjör på Skellefteå kommun

  Utöver de medfinansierade åtgärderna förväntas även kompletterande åtgärder från kommunen. De motprestationer som Skellefteå kommun har förbundit sig att genomföra inom ramen för stadsmiljöavtalet är

  • cykelkampanj, genomförd senast december 2022.
  • hastighetsanpassning Sunnanå, klart juni 2021
  • hastighetsanpassning Anderstorp, klart juni 2021.

  Ytterligare en motprestation ingick i ansökan – hållplatser på östra delen av Lantmannagatan. Trafikverket har tagit bort denna motprestation. Skellefteå kommun har för avsikt att genomföra den ändå, men är inte bundna enligt avtalet.

  – Ett minskat bilanvändande och ökad andel hållbart resande bidrar till en renare stadsmiljö, genom minskad mängd emissioner från motorfordonstrafiken, säger Elin Blom.

  För mer information, kontakta Elin Blom, trafikingenjör på Skellefteå kommun. Tfn 072 240 23 15

  Ämnen

  Taggar

  Regioner

  Presskontakt

  Caroline Thorén

  Caroline Thorén

  Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden