Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Motverkar alkoholkonsumtion bland unga

Kommunens alkohol- och drogpolitiska programmet ska följas upp varje år. Socialkontoret är aktiva.

I det förebyggande arbetet förekommer samarbetskontakter, information kring alkohol och droger och arbete med stödgrupper för barn till missbrukare.

Uppsökande verksamhet genomförs också. Under 2009 genomfördes 45 kvällar i uppsökande verksamhet. För att jobba med tidig upptäckt arbetas efter devisen att medvetandegöra föräldrar genom att ringa dem, när så är möjligt, när deras barn påträffas påverkade eller i riskfyllda miljöer.

När unga har hamnat i missbruk föreslås och verkställs individuellt anpassat stöd och behandling.

Under 2009 har två områden prioriterats i det alkohol- och drogpolitiska programmet:

• Motverka alkoholkonsumtion bland unga

• Föräldrastöd. Information/utbildning, överenskommelser, råd och stöd till föräldrar.

Det är i huvudsak individ- och familjeomsorgens fältverksamhet och ungdomshälsan som är verksam i det förebyggande arbetet.

Under 2009 har individ- och familjeomsorgen arbetat utifrån följande strategier:

 • Uppmuntra ett aktivt föräldraskap
  • Föräldrastegen har erbjudits kontinuerligt och vid behov, totalt sex grupper på 1,5 år. Föräldrastegen är ett program på sex träffar där tonårsföräldrar träffas och samtalar om olika tonårsbekymmer. Programmet bygger på teman som innehåller gränssättning, kärlek, tobak, alkohol och narkotika.
  • Socialtjänsten har medverkat vid föräldramöten i årskurs 8 och 9 vid de flesta högstadieskolor.
 • Nära samarbete med andra huvudmän
  • Individ- och familjeomsorgen har ett väl utvecklat samarbete med grundskolan, gymnasieskolan, landstinget och Polisen.
  • Samarbete med landstingets beroendeenhet är en viktig del i missbruksarbetet.
  • Medverkan sker på skolor då det funnits behov av stöd och bedömningar kring unga.
  • Det pågår ett samarbete med Polisen kring unga i missbruk och ett samarbetsavtal håller på att utarbetas.
 • Tydlig ansvars- och arbetsfördelning
  • Socialnämndens ansvarsområde är i många avseenden styrt av den lagstiftning som gäller. Genom en ändring i socialtjänstlagen 2010-01-01 har ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och andra huvudmän, i första hand landstinget, förtydligats genom att huvudmännen upprättar en gemensam handlingsplan kring den enskilde.
 • Aktiv dialog med frivilligorganisationerna
  • Under 2009 har individ- och familjeomsorgen samarbetat och utbildat personal inom Röda korset vid två tillfällen.
  • Det pågår också ett kontinuerligt samarbete med Nattsuddarna.
 • Utbildning och stöd till egen personal
  • Individ- och familjeomsorgen har informerat och utbildat personalgrupper i drogfrågor, både internt och externt.
 • Främja återhållsamma alkoholvanor hos vuxna
  • Betydelsen av vuxnas drickande berörs på föräldramöten.
 • Alkohol- och drogfrihet vid väg- och sjötrafik
  • Individ- och familjeomsorgen har deltagit i Vägverkets arbete med ”Moped Ola” och DDD, (Don´t Drink and Drive).

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden