Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljö- och klimatprogram ger en tydlig vägledning de kommande åren

Skellefteå kommun har lyckats reducera utsläppen i flera olika bygg- och anläggningsprojekt, genom att pröva nya frågeställningar i samband med upphandlingar. Men det är inte bara i byggprojekten som Skellefteå kommuns miljö- och klimatambitioner syns. För att de frågorna ska genomsyra alla verksamheter och det ska finnas en tydlig vägledning finns nu ett miljö- och klimatprogram på plats.

Programmet antogs av kommunfullmäktige på tisdagens möte.

– Som stor samhällsaktör har vi stora möjligheter att påverka miljön och klimatutsläppen i en positiv riktning och därför behöver vi ta ansvar och visa vägen för andra. Men det är bråttom och därför behövs det helt nya prioriteringar, styrmedel, insikter och samarbeten. Programmet gör det tydligt vad vi ska arbeta med, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun, förklarar.

– Enligt beräkningsmodellerna kopplade till Parisavtalets 1,5 graders mål har Skellefteå cirka 1,7 miljoner ton växthusgaser ”kvar” att använda. Det kanske låter mycket, men fortsätter vi minska utsläppen i den takt vi har gjort de senaste åren tar ”budgeten” slut 2027. Därför är det bråttom att börja integrera programmets intentioner i det ordinarie budget- och styrningsarbetet och se till att det finns resurser för att genomföra programmet, säger hon.

  Det finns tre övergripande mål i programmet och de fokuserar på naturen, människan och klimatet. Målen utgår från Skellefteås övergripande vision ”En hållbar plats för en bättre vardag”.

  • Naturen: Skellefteå kommun har en nettopositiv inverkan på biologisk mångfald till 2030.
  • Människan: Skellefteå kommuns invånare och besökare har möjlighet till en hälsosam livsmiljö.
  • Klimatet: Skellefteå kommuns verksamhet ska ha noll utsläpp av fossila koldioxidutsläpp 2030.

  Det finns också flera etappmål som ska nås till 2026, som handlar om att arbeta med hållbara transporter, hållbart byggande, energieffektivisering, att säkerställa naturvärden och att minska klimatpåverkande utsläpp från kommunens inköp, och då blir upphandlingsverksamheten en viktig del.

  Konkreta exempel

  Det pågår redan idag arbete inom alla områden och det finns en del goda exempel på när projekt har kunnat genomföras med en lägre klimatpåverkan.

  När kommunen till exempel skulle upphandla entreprenaden av cykelvägen vid Torsgatan tog man först fram en schablonkalkyl på hur mycket utsläpp projektet skulle innebära och bad de som skulle lämna anbud att föreslå arbetsmetoder med lägre utsläpp. Det slutade med att entreprenören som valdes reducerade utsläppen med hela 254 ton koldioxidekvivalenter, nästan 50 procent jämfört med schablonberäkningen. Bland annat valdes andra alternativa bränslen och transporterna minskades genom att körsträckor optimerades.

  Ett annat exempel är en eldriven lastbil som upphandlats, och bara mellan januari och september bidrog med en minskning med 2,28 ton koldioxid, jämfört med om en fossildriven lastbil hade använts.


  För mer information, kontakta:
  Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå: 070-523 09 94
  Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun: 070-699 98 60

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun

  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden