Gå direkt till innehåll
Förvärvet omfattar bland annat 766 lägenheter på Morö Backe. Foto: Patrick Degerman.
Förvärvet omfattar bland annat 766 lägenheter på Morö Backe. Foto: Patrick Degerman.

Pressmeddelande -

​Miljardaffär ger Skellefteå 1 500 nya bostäder

Skellefteå kommun, Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) genomför en stor affär som ger upp till 1 500 nya bostäder i Skellefteå. Totalt uppgår SBB:s investeringar och framtida planer till 4,3 miljarder kronor. Cirka 1,3 miljarder gäller förvärv av Skebos lägenheter på Morö Backe. Tre (3) miljarder är investeringar i nyproduktion bland annat kopplat till tilldelning av markanvisningar i Skellefteå och Bureå.

Bakgrunden till affären är den starka tillväxt som väntas i Skellefteå, med upp till 10 000 nya arbetstillfällen. Prognoser visar att 5 000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025.

– Vi har satt ett tydligt politiskt mål på 5000 nya bostäder fram till 2025. Detta tar oss en bra bit närmare det målet. Skellefteå får in ytterligare en långsiktig fastighetsägare som vill utveckla och tillhandahålla bostäder och vårt allmännyttiga bolag får medel att fortsätta satsa offensivt, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå kommun.

Förvärvet på Morö Backe omfattar 766 hyreslägenheter och 123 lägenheter som hör till gruppboenden inom vård och omsorg.

– Det är en strategiskt viktig affär som gör Skebo till en än mer kraftfull motor i Skellefteås tillväxt. Försäljningen betyder att vi får utrymme att bygga fler nya bostäder, säger Harriet Classon, styrelseordförande i Skebo.

Övertagandet sker under förutsättning att Skellefteås kommunfullmäktige godkänner affären vid nästa möte den 17 november.

Affären omfattar också framtida investeringsplaner på cirka 3 miljarder, vilket motsvarar kostnaden för att bygga cirka 1500 lägenheter. Bland annat har SBB tilldelats markanvisningar på flera platser i Skellefteå samt Bureå.

­– Vi är fantastiskt glada över affären. Vi ser fram emot att vara en drivande aktör i Skellefteå under lång tid framöver. Denna affär, tillsammans med vår överenskommelse med Skellefteå kommun, möjliggör de framtidsinvesteringar vi sett fram emot i Skellefteå, säger SBB Nordens vd, Ilija Batljan.

Satsningarna kommer bland annat att genomföras i områden som Getberget, Eriksberg, Morö Backe, Sjungande Dalen, Söder torg samt Bureå. De är en fortsättning på bolagets engagemang i Skellefteå som även innefattar ägandet av Sara kulturhus och hotell.

För Skebos del innebär affären stora möjligheter till framtidssatsningar, framförallt genom nyproduktion, men också genom att kunna göra hållbara satsningar i befintligt bestånd.

– Skebo är en drivande aktör i Skellefteås utveckling. Vi har en hög efterfrågan på våra nyproduktioner och den utveckling Skellefteå står inför pekar på omfattande behov av nya bostäder. Försäljningen är en del av en satsning som möjliggör en utveckling i Skellefteå som både är ekonomisk, socialt och klimatmässigt hållbar. Vi är också säkra på att vi har hittat en köpare som vill utveckla området på Morö Backe och andra områden i Skellefteå ytterligare. SBB kommer nu att vara en av flera, starka långsiktiga aktörer i Skellefteå, säger Åsa Andersson, vd på Skebo.

Tillträdet på Morö Backe sker i början av januari nästa år.

För mer information, kontakta:
Åsa Andersson, vd, Skebo
0910–73 65 01

Harriet Classon, styrelseordförande Skebo
070–626 74 60

Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun
070–243 07 00

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag. Vi är ett allmännyttigt bolag med hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder, ungdomslägenheter, +55 lägenheter, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden. Dessutom vill vi genom vårt arbete inspirera och möjliggöra för andra aktörer att bidra till Skellefteås bostadsmarknad.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) äger fastigheter på cirka 30 orter runt om i Sverige från Malmö till Sundsvall och är en av Sveriges större aktörer på marknaden för hyreslägenheter. www.sbbnorden.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden