Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konstnären Peter Johansson får i uppdrag att utsmycka två cirkulationsplatser i Skellefteå

I anslutning till Karlgårdsbron kommer det att finnas två rondeller, en på södra sidan och en på norra sidan. Konstnären Peter Johansson har vunnit skissuppdraget för att utforma den konstnärliga utsmyckningen vid båda.

- Konstverksupphandlingen ingår som en del i vår hållbarhetstanke vid byggande. Förutom att alla våra projekt ska vara både ekonomiskt och ekologiskt hållbara är detta en viktig del i den sociala hållbarheten. Syftet är att skapa platser och rum som berikar, skapar upplevelser och tillför området en känsla, säger Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun.

Under hösten 2020 har en tävling genomförts där Skellefteå kommun bett om skissförslag för utsmyckning av dessa platser. Kostnadsram för uppförandet är satt till 560 000 kronor. Den södra cirkulationsplatsen är färdigställd och den norra står klar under 2022.

- Det är visserligen två cirkulationsplatser, men konstgestaltningen ska uppfattas som ett verk av konstnären. I praktiken blir det alltså två konstverk, en på var sin plats, men som hör ihop och tillsammans bildar en helhet, säger Johanna Granlund.

Motiveringen av det vinnande bidraget av Peter Johansson lyder:

”En konstnärlig gestaltning som emanerar från en lokal skröna och som gestaltats på ett lekfullt och visuellt intressant sätt. Konstverken har en originalitet och nyskapande som öppnar upp för olika tolkningar. Dess utformning förhåller sig väl till de rumsliga värden som föreligger”.

Nu väntar en överprövningstid innan avtalet blir giltigt och konstverket kan visas upp.

För mer information, kontakta:
Johanna Granlund, projektledare, Skellefteå kommun, 073-058 68 39


Karta/skiss för att visa på cirkulationsplatsernas placering


Mer fakta om anbuden
Anbudsförfarandet och bedömning av de tävlande konstverken har gjorts i två urvalssteg, intresseanmälan (35 intresserade) och sedan själva tävlingen mellan två konstnärer. Anbuden/konstverken har bedömts av en förvaltningsövergripande grupp utifrån tekniska krav samt konstnärliga och estetiska värden.

Om konstnären Peter Johansson
Konstnären Peter Johansson, född 1964 och uppvuxen i Sälen, numera boende i Köpenhamn, Ugglarp och Sunnem har under sina dryga 30 år av konstnärlig verksamhet jobbat med det mesta av utställningar, utsmyckningar, bokutgivningar på eget förlag och även arbetat med olika utbildningar och föreläst mycket. Något som ständigt återkommit i hans konst är relationen till det offentliga och det demokratiska samhället. Han är djupt rotad i uppväxtens tankar om utbildning och ett jämlikt samhälle, vilket påverkat hans arbete.

Peter har också, i samarbetet duon Peter Johansson/Barbro Westling, utfört ett antal utsmyckningar och utställningar. Senaste två utförda tävlingar är Gelbfanger för Skövde kulturhusentré och Gran Tour, en mobil utsmyckning för Stockholm Konst placerad på Stockholmsmässan i Älvsjö. Utöver detta har duon byggt en museidel till Jönköpings länsmuseum kallad ”Smörlyckan” vilket är en skulptur bestående av 15 rum innehållande museets konstsamling, http://www.peterjohanssonbarbrowestling.com/

Mer om offentlig konst i Skellefteå kommun
Närvaron av konsten i offentliga miljöer möjliggör möten och förmerar stadsmiljön. Vår konstsamling är därför viktig på många plan då den speglar historia och bidrar till att skapa sammanhang, https://www.skelleftea.se/offentligkonst.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden