Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klart med vilka förskolor som flyttar in i Bolidens nya förskola

För- och grundskolenämnden har nu fattat beslut om vilka förskolor som blir aktuella att flytta in i nya förskolan i Boliden när den tas i drift.

Nämnden beslutar, enligt förslag, att alla befintliga kommunala förskolor i Boliden, det vill säga Granitens förskola, Malmens förskola, Metallens förskola och Mineralens förskola flyttar in i nya förskolan när den tas i drift hösten 2024.

– Det behövs fler förskoleplatser i området, men framför allt behöver strukturen förändras för de samordningsvinster som det innebär att gå från flera mindre enheter till en samlad enhet. Nuvarande modullösning som förskolan Graniten huserar i behöver också ersättas, för att få bättre anpassade lokaler och utemiljö, säger Christer Asplund, lokalstrateg Utbildning och arbetsmarknad.

Förvaltningen har fört dialog med olika aktörer utifrån vilka förskolor som är lämpliga att flytta in i den nya förskolan när den är i drift: förvaltare på Support och lokaler utifrån deras syn på fastigheternas skick och behov av underhåll, avdelningen samhällsutveckling på kommunledningskontoret utifrån mark och exploatering och verksamhetsansvarig för förskoleverksamheterna utifrån pedagogiska ställningstaganden.

Mineralens förskola läggs i kommunens lokalbank utifrån den samhällsomvandling som kommunen är i just nu, och finns då tillgänglig om trycket på förskoleplatser i Boliden ökar ytterligare till följd av kommunens förväntade tillväxt för kommande år.

Den nya förskolan rymmer tre avdelningar på övre plan och tre på den nedre. Förskolan placeras i ett naturnära område och utformas för att ge barnen goda förutsättningar för utveckling och lärande, genom bland annat varierade lärmiljöer både inomhus och utomhus, med en generös utemiljö som uppmanar till aktiva lekar och utforskande tillsammans.

– Det är viktigt att inte bara centralorterna i kommunen får tillgång till förskolelokaler anpassade efter modern pedagogik. Det här ger skjuts till Boliden utifrån en långsiktigt hållbar tätortsutveckling, säger Fredrik Stenberg (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Barn och vårdnadshavare kommer att involveras i processen, till exempel kommer vårdnadshavarna att bjudas in till möten för att få information och kunna ställa frågor. Processen kring bygget av nya förskolan kommer också att gå att följa via kommunens webbplats.

För mer information, kontakta:

Fredrik Stenberg (S), för- och grundskolenämndens ordförande, 070-5872987

Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola, 073-0688209

Isabella Alenius, rektor område Boliden-Jörn, 070-6072788

Christer Asplund, lokalstrateg Utbildning och arbetsmarknad, 072-2008252

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden