Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

Efter att Skellefteå kommun uppmanat entreprenören att stärka sin organisation har Kauno Tiltai nu valt att förändra sin projektledning för Karlgårdsbron.

- Vi som beställare har haft en kontinuerlig dialog med bolaget kring ett par brister i leveranserna sedan hösten 2021 och i juni tog Kauno Tiltai Sverige in experter från moderbolaget i Litauen för att utvärdera leveranserna och se över tidplanen. Efter det kom bolagets egen ledning fram till att en förändrad organisation var den bästa lösningen, säger Karin Degerfeldt, funktionschef på  Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun har fått löfte från Kauno Tiltai om att Karlgårdsbron ändå ska stå färdig hösten 2023. Dock så kan det bli en mindre förskjutning i tid beroende på hur överlämnandet sker. Förändringen inom ledningsorganisationen kommer i sig inte heller påverka bolagets underleverantörer utifrån den information som finns idag, eller kontraktssumman, men det kan innebära att den nya platsledningen behöver mer information från kommunens organisation och konsulter för att kunna sätta sig in i arbetet. Dessa kostnader beräknas rymmas i den befintliga budgeten.

Skellefteå kommun har under arbetet påpekat att entreprenörens arbetsberedningar och handlingar i vissa fall inte uppfyller beställarens högt ställda krav. Därför har kommunen kontrollerat varje steg under bygget för att säkerställa Karlgårdsbrons kvalité.

- Sveriges längsta träbro är inte en dussinvara, den kräver flera kompetenser i ledningsfunktionen samt en platsledning som kan hantera kvalitét, arbetsmiljö och samordning i ett komplext projekt. Det är bra att entreprenören hörsammat att platsledningen behövde förstärkas, säger Karin Degerfeldt.

Från och med den 1 augusti 2022 kommer den förstärkta platsledningen för Karlgårdsbron vara på plats.

För mer information:

Karin Degerfeldt, funktionschef på Skellefteå kommun, 070-699 98 60

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden