Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kalkbrukets förskola - en del av den nya förskolestrukturen

På fredagen invigdes Kalkbrukets förskola i Bergsbyn. Förskolan, som togs i drift redan i mars 2022, omfattar 120 barn från sex tidigare enavdelningsförskolor. Genom att gå från flera mycket små enheter till en större stärks kvaliteten i barnens undervisning samtidigt som personalen på förskolan kan nyttja varandras kompetenser på ett bättre sätt.

De senaste åren har frågan om de nya förskolorna diskuterats livligt. Diskussioner som ofta kretsat kring vårdnadshavares oro för att de nya förskolorna ska skapa otrygghet. Under invigningen av Kalkbrukets förskola adresserade Skellefteå kommuns förskolechef Kerstin Steinvall farhågan.

- Jag har full förståelse för att det finns en oro, det gör det inför alla förändringar. Men genom att studera de förskolor som varit i bruk några år så ser vi att det mesta fungerar. Givetvis jobbar vi hela tiden med utveckling och förbättring, det är ett ständigt pågående arbete , säger Kerstin Steinvall.

  Vid invigningen bjöds såväl gäster som medier på en rundtur i Kalkbrukets förskola. Förskolans rektor Ewa Walter förklarade hur förskolan är utformad och på vilket sätt detta stärker såväl undervisningen som personalens möjligheter till pedagogiskt erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

  - Barnens trygghet och utveckling är alltid i fokus. Det är inte så att 120 barn trängs på samma ytor. Alla barn har sin egen avdelning med sina pedagoger och kompisar. Barnen får större tillgång till mer varierade ute- och innemiljöer och verksamheten är strukturerad på ett sätt som inte skapar stora ansamlingar av barn på ett och samma ställe, förklarar Ewa Walter och tillägger

  - På det här sättet minskar också vikarierotationen när de olika avdelningarna kan hjälpa varandra vid sjukfrånvaro. Genom en bemanningspool i huset kan vi hålla nere antalet vuxna som barnen möter varje dag. Barnen får också större möjligheter att lära känna andra barn i samma åldersgrupp, något som kan underlätta övergången till förskoleklass.

  Kerstin Steinvall lyfte också den unika samhällsomvandling som Skellefteå befinner sig i och hur den påverkar förskolestrukturen. Förutom de pedagogiska fördelarna där personalen kan nyttja den samlade kompetensen på ett enklare sätt skapar förskolorna större möjligheter att erbjuda förskoleplats snabbt.

  - Utan den här nya förskolestrukturen skulle vi inte kunna erbjuda alla barn plats. Vi ser också att det faktiskt är lättare att rekrytera personal till förskolorna eftersom möjligheterna till kollegialt lärande förenklas, säger Kerstin Steinvall.


  För mer information:

  Ewa Walter, rektor
  073 06 60 311

  Kerstin Steinvall, avdelningschef UTB
  073 06 88 209

  Ämnen

  Regioner

  Kontakter

  Caroline Thorén

  Caroline Thorén

  Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden