Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Huvudbrandstationen flyttas till Östra navet

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden beslutades att godkänna en flytt av räddningstjänstens huvudbrandstation till Östra Navet, under förutsättning att hyresökningen kompenseras i budget. Dessutom ges verksamheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur räddningstjänstens verksamhet i Kåge ska kompletteras och utvecklas.

-Att flytta räddningstjänsten till Östra Navet eller stanna på Solbacken är två ganska jämbördiga alternativ. Det kan vara svårt att se vad som skiljer dem åt vid en första anblick. Men jag ser långsiktigt på frågan och anser att en flytt till Östra navet är det bästa för det framtida Skellefteå. Eftersom ekonomin inte visat sig vara direkt avgörande har vi istället tänkt strategiskt, säger Peter Stensmar (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Sedan 2016 har Skellefteå kommun och delar av kommunkoncernen arbetat med en samlokalisering av de fordonsintensiva verksamheterna på Östra Navet. Syftet med samlokaliseringen är att verksamheterna, där räddningstjänsten ingår, ska få ett bättre läge i ett Skellefteå som växer och utvecklas längs Skellefteälven men samtidigt ligga utanför de centrala delarna av staden. Genom närheten till den öst-västliga tillväxtaxeln, väg 372, och det framtida nord-sydliga huvudstråket E4, ger en placering vid Östra leden bra trafiklösningar för räddningstjänsten.

En anledning till att beslutet om räddningstjänstens placering dragit ut på tiden är att det funnits två jämförbara alternativ. Vid sidan av samlokaliseringen på Östra Navet har man även diskuterat alternativet att låta räddningstjänsten stanna kvar på Solbacken. Inför det slutgiltiga beslutet som nu fattats utreddes de ekonomiska konsekvenserna av en flytt. Utredningen visade att en flytt till Östra navet är att föredra ur Skellefteås utvecklings- och planeringsperspektiv och utifrån påverkan av strategisk förmåga. Det innebär även en viss ekonomisk fördel – om än den inte är direkt avgörande. Övningsfältet bör dock förbli på Solbacken samtidigt som räddningstjänstens förmåga i Kåge ska utvecklas.

- Det känns väldigt bra att vi fattat ett beslut. Som Skellefteå utvecklas blir placeringen på Östra Navet bättre ur strategisk synvinkel. Kompletteringen av verksamheten i Kåge kommer också att vara värdefull för räckvidden. Lokalerna på Östra Navet ger dessutom räddningstjänsten möjligheten att flytta in i nya och färdiga lokaler, säger Mattias Hagelin, räddningschef i Skellefteå kommun.

För mer information:

Peter Stensmar (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden
070-647 64 64

Mattias Hagelin, räddningschef
070 - 345 82 17

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32