Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hörnellgatan i Centrala stan blir gågata

Hörnellgatan i Centrala stan blir gågata när gatan mellan Nygatan och Storgatan byggts om.

Att införa ytterligare en gågata i Centrala stan kommer bli väldigt positivt för stadsbilden. De oskyddade trafikanterna prioriteras och detta bidrar till ett mer hållbart centrum, säger Sara Keisu-Lundh(S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Skellefteå kommun ska återställa Hörnellgatan och projektering för detta pågår. Vid projekteringen har det inkommit önskemål från Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) att göra Hörnellgatan till gågata.

–Efter att gatubilden förändrats har behovet för allmänheten att med fordon trafikera delen av Hörnellgatan mellan Nygatan och Storgatan minskat kraftigt. Att tillsammans med RÅFF och TGG (tillgänglighetsgruppen) få skapa ytterligare en gata som klassas som gågata i Centrum känns väldigt roligt och helt rätt i tiden, säger Sara.

Hörnellgatan är idag enkelriktad söderut mellan Nygatan och Storgatan, denna enkelriktning kommer att behållas och påverkas inte av att gatan går från gångfartsområde till gågata. De fordon som har behov att ansluta fastigheter längs gatan kommer inte att beröras, inte heller trafik med varuleveranser eller liknande berörs.

Återställningen av Hörnellgatan kommer påbörjas under hösten och kommer vara helt färdigställd under 2023.

Mer information:

Sara Keisu-Lundh(S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 

073 076 41 57


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden