Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hög kvalitet till låga kostnader för individ- och familjeomsorg i Skellefteå

Individ- och familjeomsorgens verksamheter har hög kvalitet till låga kostnader framförallt inom insatser för barn och missbrukare. Det visar en rapport som släpptes i veckan.

Detta förklaras med att Skellefteå har kommit längre än andra kommuner med att ha egen öppenvård och hemmaplanslösningar. Skellefteå har arbetat länge med att bygga upp en kompetent och välutbyggd verksamhet som kan hantera svåra saker.

-Vi har i Skellefteå en engagerad och professionell socialarbetarkår som strävar efter att se framåt och ha verksamheten i ständig utveckling. Dessutom startade vi redan i början av 1990-talet med att skapa en kostnadsmedvetenhet hos socialsekreterarna om vad olika insatser kostade. Det var vi tidiga med jämfört med andra kommuner, säger Staffan Näslund, chef för Individ- och familjeomsorgen.

Även i jämförelsen med kostnader för försörjningsstöd ligger Skellefteå bra till.

Rapporten är ett resultat av ett projekt som kallas Måttbandet och kommunerna Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Östersund och Umeå ingår.

Exempel på insatser i egen regi för barn och unga (0-25 år)

Familjegården - stöd och förändringsarbete i familjer med barn 0-12 år i hemmiljö

 • Familjesamtal/familjebehandling i hemmiljö
 • Tidigt föräldrastöd - under barnets första år
 • Stödgrupp för unga mammor
 • Stödgrupper för barn till missbrukare, barn med psykiskt sjuka föräldrar, barn som bevittnar våld
 • Föräldrautbildning på Familjecentral
 • E-postfrågelåda om föräldraskap

Öppenvårdsteamet - stöd och förändringsarbete med ungdomar 13-25 år

 • Familjesamtal/familjebehandling
 • Insatser för missbrukare, bl. a haschprogram
 • Förstärkt familjehemsvård
 • RePulse (ART) - känslokontrollträning
 • KLIV - Individuellt utformat gymnasieprogram med socialt stöd och praktik på arbetsplats

Några exempel från Skellefteå på insatser för missbrukare:

 • Öppenvårdsteam - ger skräddarsydda behandlingsinsatser i missbruk för ungdomar 13-25 år och deras familjer. Här finns också ett särskilt haschprogram.
 • Rådgivningen Oden - ger rådgivning i alkohol- och drogfrågor och har en lösningsinriktad öppenvårdsbehandling för missbrukare och deras anhöriga. Kostnadsfritt. 2007 hade Oden 354 klienter
 • Torpvägen - ett övergångsboende för missbrukare. Här finns uppsökande verksamhet gentemot tidigare boende
 • Dubbeldiagnosteam - ett stödteam på fyra personer tillsammans med vuxenpsykiatrin för gruppen psykiskt störda missbrukare. 2007 var 37 klienter inskrivna. DD-boende i samverkan med kommunens handikappomsorg
 • MOA - i samarbete med äldreomsorgen finns tre team (två vårdbiträden/team) som sköter all hemtjänst hos äldre missbrukare
 • Solkraft - arbetsrehabiliterande verksamhet för långtidssjukskrivna/arbetslösa, däribland också personer med en missbruksproblematik. 618 personer var inskrivna i verksamheten 2007. Verksamheten finansieras till 75 procent av externa intäkter
 • Läkemedelsassisterad behandling (Subutex) - drivs av psykiatrin i samarbete med socialtjänsten. Är främst riktad mot heroinmissbrukare. Idag finns ett 60-tal inskrivna

För mer information, kontakta
Staffan Näslund, chef Individ- och familjeomsorgen, 070-557 13 50
Inger Olofsson, planeringssekreterare Individ- och familjeomsorgen, 070-541 42 74

Gabriella Hahr, informatör, Socialkontoret, 070-322 07 15

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden