Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Historiskt högtryck för bygglov leder till satsningar

Byggtrycket i Skellefteå är idag historiskt högt. Bygglovsverksamheten stärker sin organisation, samtidigt som de tipsar sina kunder om vad man kan göra för att slippa förseningar.

Skellefteås kraftiga tillväxt märks tydligt hos kommunens bygglovshandläggare. Redan innan semestern hade Skellefteå kommun fått in fler bygglovsärenden än under hela fjolåret. Med uppemot 60 nya bygglov i veckan har bygglovschefen Enar Nordvik det svettigt på jobbet.

– Eller inte jag, det är ju mina medarbetare som vänder in och ut på sig för att vi inte ska bli en bromskloss för den utveckling Skellefteå står inför. De gör verkligen underverk. Och övertid.

Viktigt med komplett ansökan

Bygglovsverksamheten har (med vissa undantag) enligt lag tio veckor på sig att handlägga ett lov. Tar handläggningen längre tid blir det kraftig reduktion på avgiften. Mediantiden för handläggning i Skellefteå kommun har ökat något mot ifjol och ligger idag på på cirka fem veckor för ett bygglov. Men tiden börjar inte räknas så fort ansökan är inskickad. Alla nödvändiga handlingar måste finnas på plats innan handläggningen kan börja.

– Man ska alltså komma ihåg att vi mäter tiden från dess att en ansökan är komplett och vi kan börja jobba med den, förklarar Enar. Innan dess händer ingenting.

– Men även om tiderna hålls idag, är det här såklart inte hållbart i längden, fortsätter han. Framför allt inte för medarbetarna. De måste bli fler. Vi har redan rekryterat tre stycken bara i år, men vi ser att vi måste stärka upp med ytterligare tre, fyra tjänster bara i höst. Det är ju inte heller så att vi ser någon minskning kommande år.

Genvägar är senvägar

För att möta trycket och samtidigt trygga en rättssäker och rättvis behandling, har många nya arbetssätt införts och genom att dela kunskap får man en mer enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) och en effektivare handläggning.

– Ja, vi skapar ju inte reglerna, säger bygglovhandläggaren Leif Johnsson, och alla är inte uppenbara - men vi måste ju se till att de följs. Och visst hjälper vi tillsammans med våra politiker fram även ärenden som går utanför detta, men det tar ju alltid längre tid om vi ska höra grannar och ärendet måste till nämnden. Genvägar är verkligen senvägar i detta.

Prioriterar nybörjare

– Jag har full förståelse för att man tycker att vi är både hårda och svåra att komma i kontakt med,

men som det är nu måste vi fokusera på att handlägga bygglov och inte på att vänta på kompletta handlingar, säger Enar Nordvik.

– Den lilla buffert vi har, försöker vi lägga på privatpersoner som aldrig sökt ett bygglov förut, fortsätter han. Vi tittar också tillsammans med Näringslivskontoret på att införa någon form av lots för återkommande byggherrar som behöver stöd.

Tips för att korta tiden

Vad kan man då göra för att korta sin tid? Egentligen är det främst två saker, säger handläggaren Emma Persson:

– Följ detaljplanen. Följer du detaljplanen till 100 procent sparar du direkt tre veckor och lovet blir dessutom billigare, eftersom vi inte behöver höra efter vad grannarna tycker. Det är inte alltid så lätt, det finns prickmark och byggnadshöjder som bestämdes för länge sedan, men även en mindre avvikelse innebär dessa tidsförluster.

– Anlita konsulter som kan sin sak. Det finns många konsulter som faktiskt kan sin grej, använd dessa. Är ärendet inte komplett, kan vi inte ens avgöra vad vi behöver veta för att komma vidare. Och då står ärendet still i väntan på komplettering.

Ett annat tips är att arbeta i e-tjänsten.

– Här kan du följa ditt ärende och får veta var det ligger. Här finns också tillfälle till direktdialog med handläggaren. Att söka oss på telefon eller via mejl är inte det mest effektiva, tipsar Emma Persson.

För mer information kontakta bygglovschef Enar Nordvik, 070-673 17 71

Felicia Lundmark (S), ordförande bygg- och miljönämnden, 073-80 88 193

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden