Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Garantitiden för förskoleplats förlängs från 3 till 4 månader i Skellefteå kommun

Den pågående samhällsomvandlingen påverkar alla delar av kommunens verksamheter – så även förskolan. I arbetet med att skapa en hållbar organisering införs nu en ändring i förskolans regelverk som innebär att garantitiden för platserbjudande förlängs till fyra månader. Ändringen beslutades i för- och grundskolenämnden under onsdagen.

Skollagen säger att kommuner ska erbjuda barn en förskoleplats inom fyra månader efter att ansökan har registrerats, men Skellefteå kommun har under en längre tid kunnat erbjuda en extra service till invånarna genom att ge platserbjudande på förskola inom loppet av tre månader.

– Nu går vi tillbaka till fyra månader då vi insett att tre månaders handläggningstid är för pressande. En ökad inflyttning och rotation av invånare är på många sätt positivt och precis det kommunen önskar, men det gör planeringen betydligt mer utmanande för våra förskoleenheter, säger Lena Nilsson, chef för myndighet och nämnd som ansvarar över barn- och elevadministration.

Den utökade framförhållningen som fyra månader ger är tänkt att resultera i en mer hållbar organisering av verksamheterna. Mer tid att planera för kapacitet och kompetensförsörjning skapar i sin tur bättre förutsättningar för god och likvärdig kvalitet för barnen i förskolan.

– Det här gör att vi kan bli bättre rustade inför inskolningen av nya barn, så vi hoppas att våra vårdnadshavare kan se detta som något positivt också, säger Lena Nilsson och fortsätter:

– Naturligtvis strävar vi alltid efter att ge besked om förskoleplats så snart som möjligt efter att vi tagit emot en ansökan. Målet är att man ska få besked senast en månad innan garantidatum för förskolestart.

Ändringen börjar gälla från och med 1 september 2023. Det innebär att vårdnadshavare vars ansökan lämnas in och registreras före detta datum omfattas av tre månaders garantitid. De vårdnadshavare vars ansökan registreras efter den 1 september, omfattas av fyra månaders garantitid.

För mer information, kontakta:

Lena Nilsson, chef för myndighet och nämnd, 070 673 53 40

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden