Gå direkt till innehåll
Stina Söderberg, utvecklingsledare på Skellefteå kommun.
Stina Söderberg, utvecklingsledare på Skellefteå kommun.

Pressmeddelande -

Från badtemperaturer till strategiska beslut – så skapar sensorer nya möjligheter i Skellefteå

Sensorer uppkopplade till internet ger Skellefteå kommun helt nya förutsättningar att fatta datadrivna beslut. I projektet GIOTIS har kommunen byggt upp en plattform som gör det enkelt för kommunens olika verksamheter att beställa IoT-tjänster.

GIOTIS står för Genomförandeprojekt för Internet of Things (IoT) för innovativ samhällsnytta Skellefteå. I projektet har kommunen i samarbete med Skellefteå Kraft fibernät, tjänsteleverantören TH1NG och Luleå tekniska universitet möjliggjort en plattform för utökning och uppskalning av IoT-tjänster.

Uppkopplade sensorer kan samla in många typer av data. Det kan handla om att mäta fukt, ljudnivå, positionering, rörelse och mycket annat. Det första som mättes i Skellefteå kommun var badtemperaturer. 2021 lanserade kommunen en tjänst som visade temperaturerna vid olika badplatser. Tjänsten marknadsfördes på kommunens hemsida och via sociala medier och blev populär.

– Det finns sensorer för allt man kan tänka sig. Det är inte tekniken som är problemet. Det handlar mer om att hitta nyttorna med tekniken och implementera dem i verksamheternas vardag. Det är mest fantasin som sätter stopp, säger Håkan Bergström, IoT-tjänsteansvarig på Skellefteå kommun.

Målet med GIOTIS har inte bara varit att landa i ett antal pilotprojekt. Utan snarare om att ta fram något långsiktigt hållbart. Skellefteå kommun har under projektets gång därför tagit fram en tjänsteplattform och ett arbetssätt för att ta fram rätt lösning som matchar verksamheternas behov. Arbetssättet bygger på en nära kunddialog där behov och nytta sätts i främsta rummet.

– Genom projektet har vi försökt skaffa oss förmågan att stödja verksamheterna när de önskar att utforska möjligheterna med sensorer. Det har vi gjort genom att ta fram verktyg som hjälper oss att förstå deras behov och nyttja den kunskap de besitter om sin verksamhet, säger Stina Söderberg, utvecklingsledare på Skellefteå kommun.

Hon tror att projektet har varit lyckat tack vare gott samarbete mellan projektets parter och en tydlig gemensam bild av vad som är viktigast.

Vilken nytta kommer då sensorer att göra i Skellefteå kommun?

– Nyttan kommer när vi lär oss nyttja vår data på rätt sätt. Det kan handla om allt från att fatta strategiska beslut till att agera i stunden på information jag får. Genom att samla in data på olika sätt öppnas också möjligheten att börja utforska och utveckla AI, svarar Stina Söderberg.

Hur har ni arbetat med säkerhet när ni tar fram tjänsterna?

– Vi har ett arbetssätt som gör att vi säkerställer att den personliga integriteten inte kränks och att vi följer kommunens informationssäkerhetspolicy när vi tar fram de nya tjänsterna, svarar Håkan Bergström.

FAKTA: GIOTIS

GIOTIS är ett projekt som genomförts inom ramen för Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Kontakt: Agnieszka Boeske, projektledare. Tfn 076-826 73 16

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden