Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatta satsningar för att främja psykisk hälsa

Skellefteå kommun satsar vidare på de insatser inom området psykisk hälsa som påbörjades under förra året. Det fastställde socialnämnden den 20 juni när handlingsplanen för 2022 godkändes. Kommunen får nära 2,1 miljoner kronor i statliga medel för riktat arbete som främjar psykisk hälsa under året.

Handlingsplanen Uppdrag Psykisk Hälsa för 2022 prioriterar insatserna Ett Skellefteå fritt från våld, jobbcoach på Castor, metoden Agera tillsammans samt utbildning för medarbetare. Aktiviteterna bygger vidare på föregående års handlingsplan med det övergripande målet att stärka den psykiska hälsan bland Skellefteå kommuns invånare.

- Att arbeta strategiskt med psykisk hälsa är oerhört viktigt både för ett hållbart samhälle och för den enskilda individen, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

Handlingsplanen Uppdrag Psykisk Hälsa tas fram i samverkan mellan socialnämnden, fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden samt gymnasienämnden.

- Genom att arbeta kommunövergripande kan vi nyttja de statliga medlen effektivt så de ger största möjliga nytta. De insatser som startades upp 2021 har kommit en god bit på väg och genom att möjliggöra en fortsättning får vi en långsiktighet i arbetet som ger större effekt, säger Iosif Karambotis.

Mer om insatserna

Ett Skellefteå fritt från våldarbetar strategiskt och långsiktigt med att kartlägga våldet i Skellefteå för att kunna rikta utbildningar och aktiviteter där de ser de största behoven. Genom projektet vill man implementera ett framgångsrikt våldspreventivt arbete i såväl kommunorganisationen som i samhället.

Jobbcoachen på Castorfortsätter sitt arbete med att öka delaktigheten i samhällslivet för personer med långvarig psykisk ohälsa, genom att fungera som en länk mellan personer med psykisk ohälsa och arbetsmarknaden.

Pedagoger inom skolan har utbildats i metoden Agera tillsammans. Det är ett utbildningsmaterial som riktar sig till elever i mellanstadiet, och som ger konkreta verktyg för att förebygga kränkande behandling och trakasserier.

Väl valdautbildningar för medarbetare i kommunal verksamhet ger förutsättningar för ett evidensbaserat och kunskapsbaserat arbete för att stärka den psykiska hälsan hos kommunens invånare.

Kontaktperson

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

För mer information om insatserna:
Linda Larsson, chef för Individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden