Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fokus på barnen i Skellefteå

Skellefteå kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

– Skellefteå kommun har under lång tid drivit ett arbete med olika insatser för underlätta och stimulera ungdomars inflytande i sin vardag. Inte minst genom ungdomsfullmäktige där vi kontinuerligt tar in ungas åsikter inom olika aktuella samhällsfrågor. Men vi strävar hela tiden för att bli bättre och jag ser som en bra möjlighet för oss att ha stöd av UNICEF i vårt vidare arbete, säger Jörgen Svedberg, samordnare för pilotprojektet och demokratilots vid Skellefteå kommun.

Barnkonventionen planeras bli svensk lag under 2020. Det ställer nya högre krav på landets kommuner.

– Med arbetsmodellen för barnrättskommun är tanken att Sveriges kommuner ska utveckla sitt sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen, vilket innebär att alla personer som arbetar i en kommun ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete, säger Katharina Eisen, projektledare för barnrättskommun vid UNICEF Sverige.

I projektet medverkar fyra andra kommuner: Haninge, Enköping, Karlskoga och Degerfors. UNICEF Sverige ska arbeta med kommunerna under två år för att utveckla den svenska modellen ”Child Friendly Cities”, översatt till barnrättskommun. Programmet har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996.Modellen gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, samhällen och städer.

Kommunens deltagande samordnas av fritidsnämnden genom demokratilotsen, med stöd av nätverket som är knutet till kommunens strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet. De hade ett uppstartsmöte tillsammans med representanter från UNICEF i mitten på oktober 2017. 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden