Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förslag att bilda nytt parkeringsbolag

Under måndagen slog samhällsbyggnadsnämnden fast vid att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att bilda ett nytt bolag som ska förvalta all kommunal parkering på kvartersmark. Parkeringsbolaget ska utgöra ett dotterbolag till Skellefteå Stadshus AB.

- Det finns många fördelar med att bedriva den här typen av verksamhet i bolagsform. Idag delas ansvaret mellan flera aktörer som äger, förvaltar och erbjuder parkering till allmänheten. Det är definitivt önskvärt med ett samlat grepp över parkeringsfrågorna, både vad gäller det strategiska arbetet i omvandlingen som sker i Skellefteå och på verksamhetsnivå eftersom det handlar om en affärsverksamhet som ställer krav på bland annat flexibilitet och affärsmässighet i vardagen, säger Ronny Söderberg, verksamhetschef vid Skellefteå kommun.

Idag är det lätt att hitta en parkeringsplats i centrala Skellefteå. På ett antal markparkeringar och i sju större parkeringsanläggningar finns både besöks- och arbetsplatsparkeringar.

I och med den kraftiga tillväxt som Skellefteå befinner sig i kommer parkeringssituationen att förändras. Pågående förtätning med fler bostäder och arbetsplatser samt ett utökat utbud av handel och evenemang, gör att parkeringsplatserna behöver omplaceras på ett välplanerat sätt. För att skapa förutsättningar för ett mer hållbart sätt att resa är genomtänkta parkeringslösningar en viktig del. Som exempel kommer placeringen av platserna att förändras till förmån för gång- och cykeltrafikanter.

Konsultföretaget Tyréns har därför fått i uppdrag att utreda hur parkeringsanläggningar på kvartersmark kan förvaltas och samordnas på bästa sätt. Resultatet redovisades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i februari med huvudförslaget att bilda ett nytt kommunalt parkeringsbolag.

- Vi ser fördelar med att alla parkeringar samlas på ett ställe. Det blir effektivare att drifta parkeringarna och enklare att få en helhetssyn på parkeringslösningen för Skellefteå och dess invånare, säger Anna Ersson, Kund och Marknadschef Skebo/Skellefteå Industrihus.


Förslaget innebär bland annat att:

  • ett kommunalt bolag bildas med uppdrag att samordna och sköta parkering och parkeringsanläggningar inom kvartersmark.
  • parkeringsbolaget får ett delegerat ansvar av kommunfullmäktige att besluta om parkeringsavgifterna för allmän parkering såväl som kommunens personalparkering på kvartersmark.
  • parkeringsverksamhetens personal överflyttas till parkeringsbolaget.
  • samhällsbyggnad och parkeringsbolaget kommer överens om uppdrag gällande övervakning av allmän platsmark som gatumark.
  • övriga parkeringsanläggningar inom kommunkoncernen föreslås ingå i det nybildade bolaget.

Undrar du över strategin runt parkeringar i Skellefteå och hur parkeringssituationen påverkas när Skellefteå utvecklas? Då kan du läsa mer på Skellefteå växer.

För mer information:

Peter Stensmar, t.f. ordförande samhällsbyggnadsnämnden
073 076 41 57

Ronny Söderberg, verksamhetschef Skellefteå kommun
073 074 70 17

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden