Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förbättringsarbetet för lärares arbetsmiljö ska utvecklas

Förvaltningen för Utbildning och arbetsmarknad ska följa upp lärares psykosociala arbetsmiljö. Det efter att en uppföljande revisionsgranskning, genomförd i juli 2021 av Ernest & Young (EY), kom fram till att Skellefteå kommun inte genomfört tillräckliga åtgärder när det gäller området. Senast i mars ska för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden samt förvaltningen redovisa för kommunrevisionen hur man avser att förbättra lärares psykosociala arbetsmiljö.

Såväl Skellefteå kommun som förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad använder sedan september 2021 så kallade pulsade mätningar för att systematiskt följa upp anställdas arbetsmiljö. Under våren ska dock intervjuer med lärargrupperna genomföras, som ett komplement till mätningarna.

- Intervjuerna ger tillsammans med underlaget från de pulsade medarbetarmätningarna ett tydligare och bättre underlag för att ta fram konkreta åtgärds- och handlingsplaner i syfte att förbättra lärares arbetsmiljö, säger Sophia Abrahamsson, HR-chef på Utbildning och arbetsmarknad.

Bakgrunden till detta är den uppföljande revisionsgranskning som gjordes av EY under förra året gällande lärares arbetsmiljö inom Skellefteå kommun. Den första granskningen genomfördes 2014 och visade på brister bland annat i form av att rektorerna ute i verksamheterna inte fått tillräcklig information om vilka åtgärder som prioriterats. Även uppföljningen av vidtagna åtgärder och dess resultat ansågs inte tillräckliga. Senast i mars vill revisionen att för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och förvaltningen redovisar hur följande punkter ska förbättras, både på nämnd- och skolenhetsnivå:

  • Att konkreta handlingsplaner gällande lärarnas psykosociala arbetsmiljö upprättas.
  • Åtgärderna som planeras och genomförs ska synliggöras i verksamheten.
  • Åtgärderna ska följas upp och analyseras.

Kommunhälsan som oberoende aktör har fått i uppdrag av förvaltningen att genomföra de kompletterande intervjuerna. Där ska lärare som representerar de olika skolformerna ingå i syfte att få en mer fördjupad bild av lärares arbetsmiljö. Undersökningens genomförande är planerat till mars/april månad 2022.

Även Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion hos Skellefteå kommun under våren 2021 gällande kommunens arbetsmiljöarbete. På såväl kommun- som förvaltningsnivå pågår därefter ett arbete med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

- Just en god arbetsmiljö är viktig när det gäller att attrahera kompetens till Skellefteå och framför allt inom förskola och skola där efterfrågan är hög och kommer öka ännu mer under de närmaste åren. Därför står arbetsmiljön högt upp på vår agenda, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

För mer information:
Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden
070 587 29 87

Sophia Abrahamsson, HR-chef på Utbildning och arbetsmarknad
076 024 54 59

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden