Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förbättrat betyg för företagsklimatet

Företagsklimatet i Skellefteå kommun får ett bättre betyg i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Genomsnittsbetyget är tillbaka på samma nivåer som under 2021 och 2022 efter att ha sjunkit rejält i fjolårets mätning.
– Över tid ger mätningarna en indikation för hur företagsklimatet upplevs av de som har svarat. Vi är inte nöjda med de nivåer vi legat på, säger Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun.

– Vi genomför flertalet insatser för att utvecklas inom flera områden som identifierats tillsammans med lokala företagare. Självklart vill vi att näringslivet ska uppleva att vi gör förbättringar och att företagare känner att de är delaktiga i dialogen om vad som görs, fortsätter Anja.

Under våren har Skellefteå kommun bland annat deltagit i ett utvecklingsprogram som drivs av Svenskt Näringsliv. Programmet ges i år som stöd till åtta kommuner som bestämt sig för att stärka företagsklimatet.

Skellefteå kommun har antagit ett program för ett förbättrat företagsklimat. Det utarbetades under hösten 2023 i samarbete med aktörer från näringslivet. Det fokuserar på service och myndighetsutövning samt dialog och samverkan.
– Vi har tagit fram ett handlingsinriktat näringslivsprogram där vi agerar på frågor där vi som kommunorganisation kan göra stor skillnad. Samtidigt är alla i Skellefteå medvetna om den samhällsomvandling vi står mitt i och att möta upp den har också varit en viktig prioritering, säger Lorents Burman, kommunstyrelsen ordförande, Skellefteå kommun.

På enkätfrågan om kommunens service och bemötande noterar Skellefteå kommun i år en markant förbättring efter två svagare år. Även frågor om upphandling, förståelse för näringslivets villkor och handläggningstider får bättre betyg än tidigare. I frågorna som innefattar dialog och information ses också stora förbättringar jämfört med 2023 års mätning. På frågan vad som borde prioriteras för ett bättre företagsklimat är majoriteten av företagen (65%) eniga om att det behövs fler bostäder.

– Det är en bra indikation att vi får högre omdöme på i stort sett alla frågor. Ett bra företagsklimat är en tillgång som underlättar tillväxt i befintliga företag och i att attrahera fler att investera i Skellefteå. Vi är helt eniga med företagen att bostäder är avgörande för fortsatt utveckling och det står högst på agendan för Skellefteå, säger Anja Palm.

Om undersökningen:

Totalt har 187 företag i Skellefteå kommun svarat i årets undersökning. Det sammanfattande omdömet om Skellefteås företagsklimat ligger på 3,31 (3,08). Riksgenomsnittet är 3,47. På frågan om kommunens service och bemötande får Skellefteå kommun betyget 3,27 (3,04). På frågan om information till företagen får kommunen snittbetyget 3,02 (2,63). Siffror inom parentes avser 2023 års resultat.

För mer information:

Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun
070-311 35 83
anja.palm@skelleftea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden