Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​För- och grundskolenämnden och gymnasienämnden vidtar åtgärder för att motverka framtida jävssituationer.

Vid veckans sammanträden i för-och grundskolenämnden respektive gymnasienämnden diskuterades den jävsproblematik som uppstått vid förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad. Båda nämnderna beslutade att vid nästa sammanträde ta del av den externa utredning som just nu genomförs av revisionsbyrån EY. Dessutom ska nämndernas politiker erbjudas fortbildning inom jävsfrågor.

-Vi borde självklart ha reagerat tidigare på jävsituationen. Därför tar vi lärdom av det som har hänt och vidtar nu åtgärder framåt för att förebygga att liknande situationer uppstår igen, säger Fredrik Stenberg (S) ordförande i för- och grundskolenämnden

Vid för- och grundskolenämndens sammanträde den 16 december och gymnasienämndens möte den 17 december enades båda nämnderna kring tre punkter.

  • Nämnderna godkänner den muntliga redovisning som kommundirektör och personalchefen lämnat avseende jäv inom förvaltningen.
  • Nämnderna ska vid nästkommande sammanträde ta del av den utredning avseende jäv inom förvaltningen som extern part nu genomför.
  • Nämndernas politiker ska erbjudas fortbildning där jävsfrågor ska utgöra grunden. 

-Jäv ska inte förekomma. För att förhindra det måste vi ta frågan på största allvar och få en större kunskap om och medvetenhet kring vad jäv är och hur det kan se ut. Vi måste på alla sätt motverka en upprepning, säger Torbjörn Häggmark (V), tf ordförande i gymnasienämnden.

För mer information:
Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden
070 587 29 87

Torbjörn Häggmark (V), ordförande i gymnasienämnden
073 066 52 46

Ämnen

Regions

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32