Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler bostäder kan byggas på Tuvan

Fler bostäder kan byggas på Tuvan söder om Skellefteå nu när bygg- och miljönämnden har antagit en ny detaljplan för ett område i stadsdelen.

Planen gör det möjligt att bygga sex till sju nya friliggande enbostadshus i området, som är cirka två hektar stort. Syftet med planen är också att se till att husen byggs med hänsyn till den befintliga miljön, där det finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Området ligger i närheten av där Norrbotniabanan ska gå, men utifrån Trafikverkets utredningar så är bedömningen att området klarar både säkerhetsavstånd för farligt gods och riktvärden för trafikbuller och vibrationer.

För mer information, kontakta:
Lilian Nilsson (V), 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden: 073-067 43 27

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden