Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Extern utredning ska kartlägga jävsproblematiken

Skellefteå kommun kommer att tillsätta en extern utredning för att undersöka om den jävsproblematik som rör förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning, UTB, är ett kulturellt betingat fenomen eller om det rör sig om enstaka fall.

Eftersom flera ärenden inkommit till Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion gällande jäv på UTB har kommundirektör Kristina Sundin Jonsson fattat beslutet att:

  • Tillsätta en extern utredning där uppdraget blir att undersöka huruvida jävsproblematiken är kulturellt betingad eller om det handlar om enstaka fall på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad.
  • Personalchefen i samarbete med kommunjuristen gör en översyn av organisationen på förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning för att utifrån aktuella fall förhindra att jäv förekommer framöver i organisationen.
  • Förstärka de pågående utbildningarna i jävsfrågor i hela organisationen.
  • Se över rekryteringsprocessen för att undvika jävsituationer i den.

- Jäv ska inte förekomma i Skellefteå kommun. Och för att verkligen gå till botten med problemet vill vi att en extern expert utreder frågan ordentligt. Förtroendet för det offentliga skadas när sådant här inträffar. Det är allvarligt och kräver kraftfulla åtgärder, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

Under de närmaste dagarna kommer en extern utredare att anlitas. Därefter kommer utredningen att påbörjas omgående. Skellefteå kommun kommer att kommunicera en tidsplan för såväl utredningens genomförande som för de resultat och åtgärder som den kommer att resultera i.

- Skellefteås invånare ska ha högt ställda förväntningar på kommunens chefer. De ska kunna vara säkra på att våra processer fungerar och att allt går rätt till när det gäller rekryteringar. Därför är det av största vikt att vi påbörjar arbetet omgående och vidtar alla åtgärder som krävs för att återuppbygga förtroendet, säger Kristina Sundin Jonsson och tillägger

- De pågående utredningarna och granskningarna har visat att såväl arbetet som kunskapen kring jäv behöver förstärkas på många olika sätt.

För mer information:
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
070 608 89 69

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32