Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En ansträngd trafiksituation leder till förseningar i busstrafiken

Ett helt nytt Skellefteå utvecklas och det byggs och planeras som aldrig förr, för att många fler människor ska kunna leva här. Arbetet med att möta utvecklingen de kommande åren leder till en stor påverkan på all trafik, även busstrafiken. I dagsläget är det därför svårt att hålla tidtabellerna under rusningstimmarna.

Skellefteå kommun, Skellefteå buss, Länstrafiken och berörda industrier beklagar att trafiksituationen medför besvär för resenärerna och jobbar intensivt tillsammans för att lösa utmaningarna. Eftersom det inte går att lösa hela trafiksituationen på kort sikt har mindre förändringar gjorts för att underlätta resandet.

Linjedragningarna i lokaltrafiken gjordes om till den 14 mars, vilket har gjort att de flesta har blivit rakare och snabbare. Däremot har förändringen på linje 1 mellan centrum och Solbacken på grund av situationen på Kanalgatan inte resulterat i någon tidsvinst och efter synpunkter från allmänheten kan det bli aktuellt att återgå till den tidigare sträckningen förbi Skellefteå lasarett.

- En stadsutveckling som ser till helheten innebär många utmaningar när flera olika intressen ska vägas samman och prioriteras. Vi tittar kontinuerligt på möjliga lösningar där det är som mest ansträngt i trafiken, säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

  En annan förändring är att extra tid har lagts på några av regiontrafikens linjer för att bussarna ska hinna i tid. Skellefteå buss har i sin tur sett över sina chaufförers scheman, vilket förhoppningsvis också ska bidra till färre förseningar.

  Som resenär uppmanas du undvika rusningstid de gånger det är möjligt.

  - Det är också viktigt att vi når ut med betydelsen av att låta bilen stå hemma. Ju färre fordon på vägarna desto bättre kommer framkomligheten att bli. Vi jobbar mycket med frågan om hur vi kan underlätta för invånarna att åka kollektivt för att fler ska välja det alternativet, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.

   För mer information, kontakta:
   Marie Larsson, vd på Skellefteå buss: 070-536 64 84

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner

   Kontakter

   Agnetha Boström

   Agnetha Boström

   Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
   Emilie Sjölund

   Emilie Sjölund

   Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

   Skellefteå kommun

   Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

   Skellefteå kommun
   Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
   931 85 Skellefteå
   Sweden