Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EIB-lån möjliggör nästan 750 nya bostäder i Skellefteå

Europeiska Investeringsbanken ger Skellefteå kommun ett lån på 800 miljoner kronor för att stödja byggandet av nya bostäder. Mer än hälften av lägenheterna kan bidra till boende för att stärka kompetensförsörjning i den pågående samhällsomvandlingen, däribland boende för studenter. I samband med det beviljade lånet får kommunen även bidrag från EU med ca 120 miljoner kronor som stimulans för bostadsbyggande.

Den pågående samhällsomvandlingen skapar ett enormt behov av bostäder i Skellefteå. Lågkonjunkturen i byggbranschen gör dock att företagen inte vågar investera i nya byggprojekt, vilket har lett till att Skellefteås allmännyttiga bostadsbolag Skebo har fått den viktiga rollen att hålla byggandet igång.

En del av detta byggande kommer att finansieras av det nu aktuella lånet från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Lånet på 800 miljoner kronor (70 miljoner euro) bidrar till att främja social integration och kommer dessutom att hjälpa kommunen att bredda sin finansiering för bostadsproduktionen. För de av EIB belånade bostadsprojekten har även EU beviljat stöd med ca 120 miljoner kronor.

Lånet möjliggör byggandet av 743 energieffektiva och prisvärda bostäder, och nästan 60 procent beräknas främja möjligheten till att möta Skellefteås behov av kompetensförsörjning där bland annat boende för studenter ingår. Utöver detta kommer cirka 5 procent att vara avsedda för utsatta personer med så kallade sociala hyreskontrakt.

– Denna finansiering till Skellefteå kommun stöder europeiska prioriteringar inom energieffektivitet och lokala behov av bostäder till rimliga priser, vilket har en direkt inverkan på samhället. Som en av de ledande regionerna i den gröna omställningen går Skellefteå igenom en omvälvande tid. EIB är glada över att kunna stödja omställningen i sin helhet, säger EIB:s vice ordförande Thomas Östros.

– Att trappa ner på byggandet i Skellefteå är inte ett alternativ för oss. Stödet från EU och lånet från EIB hjälper oss att hålla en hög takt i produktionen av nya bostäder, och det visar också hur betydelsefull Skellefteås unika samhällsomvandling är för Europa. Lånevillkoren om energieffektivitet och sociala boenden passar oss dessutom utmärkt, inte minst med tanke på att vårt nya miljö- och klimatprogram fokuserar på hållbarhet för naturen, människan och klimatet, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens organ för långfristig utlåning och ägs av dess medlemsstater. EIB tillhandahåller långfristig finansiering för sunda investeringar i syfte att bidra till EU:s politiska mål.

Kontakt Skellefteå kommun: Samuel Lundqvist, ekonomichef/CFO, 070-371 19 58

Kontakt EIB: Tim Smit (svensktalande), pressansvarig: +352 691 28 64 23

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden