Gå direkt till innehåll
Dialog om framtidens stöd till unga med funktionsnedsättning

Pressmeddelande -

Dialog om framtidens stöd till unga med funktionsnedsättning

Under 2018 vill avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ta reda på hur ny teknik kan skapa nya möjligheter för gruppen barn och unga med insats enligt LSS. Socialnämnden ger avdelningen uppdraget att planera för en invånardialog med denna grupp.

Digitaliseringen sätter allt mer fart på samhällsutvecklingen. Samtidigt ökar förväntningarna på tillgängligt stöd för människor med funktionsnedsättning. Därför inledde Stöd och service under 2017 ett arbete med invånardialoger under temat ”Teknikens möjligheter i vardagen”. Under 2018 vill Stöd och service under samma tema nu fokusera på målgruppen barn och unga som har insatsen korttidsvistelse enligt LSS.

Socialnämnden ger nu avdelningen i uppdrag att bjuda in till en invånardialog där berörda ungdomar och deras närstående får möjlighet att testa ny teknik och digitala verktyg. Invånardialogen ger tillfälle att diskutera med de berörda om möjligheter och farhågor, och hur stödet ska utformas i framtiden.

– Det finns många intressanta ambitioner inom funktionsnedsättningsområdet för att i framtiden skapa en bättre tillvaro för våra brukare. Inte minst när det gäller digitalisering. Det är viktigt att fånga upp tankarna hos brukarna och deras närstående i ett tidigt skede, säger Kenneth Fahlesson (S), socialnämndens ordförande.

Invånardialoger som metod är ett sätt för politiker och tjänstepersoner att på ett strukturerat och genomtänkt sätt ta tillvara synpunkter och åsikter hos sina målgrupper.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden