Gå direkt till innehåll
Centrala stan fortsätter att utvecklas

Pressmeddelande -

Centrala stan fortsätter att utvecklas

Arbetet med att göra stadskärnan till en än mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara Kulturhus som nu ska förbättras.

Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun, poängterar att trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen.

-Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i. Vi följer de intentioner som finns beskrivna i översiktsplanen för stadsdelen där gående och cyklister är prioriterade.

  Så ser planen ut

  Trädgårdsgatan förstärks som genomgående stråk från norr till söder och byggs om till en uppvärmd gågata. På Trädgårdsgatans östra sida kommer det att finnas ombonade sittplatser för umgänge. I mitten av stråket planeras en pop-up-yta som möjliggör för aktiviteter som engagerar olika åldrar, som till exempel stora sällskapspel, innovativa konstverk eller annat som kan aktivera invånare och besökare.

  Kanalgatans körbanor förläggs söder mot torget för bägge körriktningarna. En cykelbana som knyts samman med Stationsgatan dras genom området norr om körbanorna. Norra delen av Kanalgatan byggs också om till aktiv plats för umgänge. Denna sträcka kommer att bli uppvärmd, förutom en liten yta som ger möjlighet vinteraktiviteter när säsongen erbjuder. Det kommer även att finnas väderskyddade cykelparkeringar med bra belysning.

  Torggatan enkelriktas norrut för biltrafiken och gående får ett uppvärmt stråk. I söder anläggs handikapparkeringar.

  Beräknas klart 2022

  Omvandlingen för gatorna i detta område påbörjades 2018 med ledningsombyggnader för framtida exploateringar. Under 2020 har arbetet koncentrerats till Torggatan och arbetet fortsätter nu främst söder om kulturhuset. Arbetet med Kanalgatan och Trädgårdsgatan utförs under både 2021 och 2022.

  Totalt beräknas omvandlingen till 81 miljoner, varav 17 miljoner redan beviljats genom tidigare beslut. Projektet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för infrastruktur.

  Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan här.

  Kontaktpersoner: Johanna Granlund, projektledare Skellefteå kommun, 073 058 68 39

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun

  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden