Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Carina möter unga lagöverträdare!

Carina Hedlund har tillträtt en nyinrättad tjänst från den 2 maj som ungdomsbrottshandläggare inom socialkontoret. Denna tjänst har inrättats utifrån förändringar i lagstiftningen när det gäller unga lagöverträdare, dvs ungdomar som begått brott. I det fall en ungdom blir dömd av tingsrätten för ett brott, tar de hjälp av socialtjänstens yttrande när de ska bestämma lämplig påföljd. Har socialtjänsten föreslagit ungdomsvård ligger ett ungdomskontrakt till grund där den unge samtyckt till vården. Socialkontoret i Skellefteå kommun kan erbjuda öppenvårdsalternativ genom "skräddarsydd" vård och manualbaserade behandlingsprogram som t ex ART, Haschprogrammet samt FFT (funktionell familjeterapi). Carina Hedlund kommer att göra alla utredningar som ligger till grund för yttranden till åklagare och tingsrätt. I yttrandena ska det bl a framgå hur den unges situation ser ut, syn på brottet och om det finns behov av insatser/vård från socialtjänsten. Carina ska även göra en bedömning om ungdomen är lämplig att utföra ungdomstjänst. Från 1 januari 2007 kan unga lagöverträdare dömas till ungdomstjänst som en fristående påföljd. Ungdomstjänst innebär att den unge får utföra ett oavlönat arbete. Detta gäller ungdomar mellan 15-18 år. I särskilda fall kan även ungdomar upp till 21 år dömas till ungdomstjänst. Ungdomstjänst fanns även tidigare, men då alltid i kombination med vård vilket gjorde att det var ett fåtal ungdomar som dömdes till ungdomstjänst. Nu kommer ett stort antal ungdomar att dömas till ungdomstjänst, i stället för böter. Tingsrätten dömer ut det antal timmar som ungdomstjänsten ska bestå av, allt efter brottets värde. Antalet timmar som döms ut är mellan 20 - 150 timmar. Arbetet ska utföras på ungdomens fritid. När den unge fått sin dom tar Carina vid igen och träffar den unge. I det fall ungdomen blivit dömd till ungdomsvård tar Carina kontakt med öppenvården och ansvarar för att vården inleds och följer sedan upp påföljden. Har den unge blivit dömd till ungdomstjänst rekryterar Carina ungdomstjänstplatser och handledare och följer upp arbetet till dess att den unge fullföljt sin ungdomstjänst. Carina ser ett stort behov av engagerade handledare som kan tänka sig ta emot en ungdom på sin arbetsplats. -Det som är positivt med den nya lagstiftningen och att jag får arbeta med hela processen är att det ska bli tydligt och begripligt för den unge. Att den unge inte får böter utan istället får arbeta gratis fyller ett pedagogiskt syfte där en ung tjej eller kille själv får ta ansvar för det brott hon/han gjort. Jag ser ungdomstjänsten/ungdomsvården som en möjlighet att stanna upp och fundera över vilken väg man ska välja i livet, säger Carina. För mer information, kontakta Carina Hedlund, socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgen, socialkontoret, telefon: 0910-73 59 93 Christina Forslund, utvecklingsledare vid individ- och familjeomsorgen, socialkontoret, telefon: 0910-73 56 96 Gabriella Hahr, informatör, socialkontoret, telefon: 070-3220715

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden