Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BUGG ger resultat i Skellefteås skolor

 

Skellefteå kommun har för tredje året i rad sammanställt hur betygsättningen i årskurs 9, i svenska, engelska, matematik, idrott, religion och samhällskunskap, stämmer överens med betygsättningen på gymnasiet. Utredningen kallas BUGG 2008 (Betygsutredning grundskola-gymnasium) och visar även kopplingen till de nationella proven i svenska, engelska och matematik i årskurs 9. 

Arbetet med BUGG ger resultat

Den man kan se vid en jämförelse över tid för enskilda skolor är att variationerna i betygssättning förändras, och i de flesta fall till det positiva avslutar Mikael Olofsson. 

Skillnader från tidigare år består

De grundskolor vars elever sänker respektive höjer sina betyg mest, är samma skolor som tidigare år.

- Det finns förbättringsområden för att öka elevernas möjligheter att söka till gymnasiet på lika villkor. Att minska skillnaderna är vårt fokus, vilket görs genom att ge lärare möjligheter till att diskutera, säger Mikael Olofsson, kvalitetsstrateg. 

Ett läge utanför centralorten spelar viss roll

Det finns tendenser att elever från skolorna i Skellefteå centralort i högre grad höjer eller behåller sina betyg. De skolor vars elever sänker sina betyg på gymnasiet ligger generellt utanför centralorten. 

Skillnader i bedömning baserat på kön

Det finns skillnader mellan könen i hur betygen förändras när de kommer till gymnasiet. Flickorna höjer eller behåller sina betyg i idrott, religion och samhällskunskap i högre grad än pojkarna.

- En orsak till det kan vara att i kärnämnena svenska, engelska och matematik gör eleverna nationella prov. I de ämnena visar sig skillnaderna inte heller vara lika stora, menar Staffan Åkerlund, utvecklingsstrateg. 

Kontakt och information

Utredningen BUGG 2008 kan man hitta på Skellefteå kommuns hemsida www.skelleftea.se 

Kontaktpersoner vid skol- och kulturkontoret i Skellefteå:

Mikael Olofsson, kvalitetsstrateg, 0910 - 73 66 97

Staffan Åkerlund, utvecklingsstrateg, 0910 - 73 67 12

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden