Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsfrågor i fokus för Skellefteå i Almedalen

Vem ska bygga alla de bostäder som behövs i norra Sverige, hur ska Skellefteå lyckas entusiasmera fler att vilja investera här och hur ska kommunen skapa ett statligt intresse för att understödja utvecklingen i spåren av samhällsomvandlingen? Det är frågor som söker svar när representanter från Skellefteå kommun deltar i Almedalsveckan 2024.

Almedalsveckan invigs i dag och är en viktig arena för Skellefteå kommun när det gäller dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer. Deltagandet syftar till att förstärka kraften i det långsiktiga utvecklingsarbetet samt skapa fördelar för Skellefteås prioriterade satsningar och frågor.

I år fokuserar Skellefteå kommun särskilt på bostadsfrågan, eftersom inflyttningen fortsätter i snabb takt samtidigt som fastighetsaktörer utifrån omvärldsläget fortsatt förhåller sig avvaktande till att våga satsa på att bygga nya bostäder. 

Skellefteå kommuns representanter kommer också att delta i seminarier och programpunkter som rör andra viktiga områden, som till exempel cybersårbarhet, innovationskraft och kompetensförsörjning. På plats i Almedalen kommer de även få möjlighet att träffa statsråd och olika myndigheters generaldirektörer och driva inte minst infrastrukturfrågor som rör Norrbotniabanan och Förbifart Skellefteå.

Sammanlagt deltar kommunens representanter i drygt 30 olika seminarier, paneler och särskilda möten under tisdag till fredag. De genomför även ett antal enskilda inbokade möten med aktörer och företag som är intresserade av att satsa i Skellefteå. 

- Det här är också ett tillfälle där vi får möjlighet att på olika scener berätta för resten av Sverige om det som sker med full kraft här i Skellefteå, säger Marit A Israelsson, ansvarig externa relationer vid Skellefteå kommun. 

Skellefteå kommun betalar för sju personers (politiker och tjänstepersoner) vistelse under Almedalsveckan. Kostnaden för deras resor och logi beräknas till cirka 130 000 kronor. Övriga deltagare från kommunen har extern finansiering för resor och logi via till exempel Kommuninvest, Vuxenutbildning i samverkan och externa projekt.

Representanter från Skellefteå kommun är: Kommunalråd Lorents Burman, kommunalråd Evelina Fahlesson, kommundirektör Kristina Sundin Jonsson, mark- och exploateringschef Patrik Larsen, kommunikationschef Gabriella Hahr Werkmäster, förvaltningschef Kultur och fritid Ingrid Thylin, chef VUX Simon Dahlgren, Head of Society Expo SE26 Helena Renström och Marit A Israelsson, ansvarig externa relationer.

Skellefteå Kraft har egna arrangemang under Almedalsveckan och Skebo har egen representant på plats.   

För mer information om program och innehåll, kontakta:

Marit A Israelsson, ansvarig externa relationer Skellefteå kommun: 073-180 27 13 

Övriga kontaktpersoner:

Lorents Burman, kommunalråd, Skellefteå kommun: 070-243 07 00  
Evelina Fahlesson, kommunalråd, Skellefteå kommun: 070-523 09 94  
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun: 070-608 89 69  

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden