Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Behovsanpassat stöd nattetid införs på boenden

Socialnämnden har beslutat att införa ett behovsanpassat stöd på natten på grupp- och servicebostäder inom stöd och service. Beslutet innebär att en mobil teamverksamhet införs, som ett alternativ till sovande jourpersonal i boendet.

Idag har alla grupp- och servicebostäder på stöd och service minst en personal från Skellefteå kommun som nattetid vakar eller sover i anslutning till bostaden. Det gäller oavsett om personen har behov av stöd nattetid eller inte och oavsett vilken typ av stöd som personen behöver.

– Stödet på natten behöver vara behovsanpassat på samma sätt som med det stöd som ges dagtid.Det förändrade arbetssättet ska ta hänsyn till brukarnas olika förutsättningar och ska genomföras där det är möjligt, allt med brukarperspektivet i fokus, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Ett behovsanpassat stöd innebär att den som har behov av att ha personal som vakar i anslutning till den egna bostaden ska ha tillgång till ett sådant stöd och den som har behov av att kunna ringa eller ha videosamtal med personal ska kunna göra det, samtidigt som den som har behov av hembesök eller tillsyn på natten ska kunna få det.

– På så sätt får behovet styra insatsen och resurserna inom stöd och service kan användas på ett bättre sätt, där de verkligen behövs, säger Iosif Karambotis.

I dagsläget ska ett mobilt team startas. Över tid är tanken att arbetssättet successivt ska införas inom avdelningen.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86


Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32