Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn får namnge kommunens lekplatser

I samband med Barnkonventionens dag vill Skellefteå kommun belysa vikten av barns och ungas delaktighet och inflytande. ”Bland annat finns en plan på att barnen ska få namnge alla kommunens lekplatser”, säger Anna Granlund, landskapsingenjör.

Den 20 november varje år infaller Barnkonventionens dag – en dag då barns rättigheter bör uppmärksammas extra mycket. 

– Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020 och vi vuxna är skyldiga att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda, säger Jörgen Svedberg, demokratilots på ungdoms- och folkhälsoavdelningen.

Exempelvis så finns en plan på att alla barn i åldrar 0–12 år ska få ge förslag på namn på kommunens lekplatser.

– Samhällsbyggnad ansvarar för 97 lekplatser som idag är namnsatta utifrån gatorna där de ligger, det är inte speciellt barnvänligt kan tyckas. Då barnen har rätt att tycka till i alla frågor som berör dem torde det i allra högsta grad gälla även lekplatser. Mer information om detta kommer att komma under våren, säger Anna Granlund.

Skellefteå kommun arbetar även på andra sätt med barns och ungas rätt att vara delaktiga och påverka, bland annat genom:

  • Ungdomsfullmäktige 2022 blickar mot 2030 – samtliga högstadie- och gymnasieskolor ska få tycka till om sin vardag och framtid i mötet med politiken.
  • Kunskap om unga i kommunen – systematiskt samlas det in kunskap om ungas levnadsvillkor, bland annat i enkäten om ungas alkohol- och drogvanor samt i ungdomsenkäten LUPP som omfattar ungas livsvillkor.
  • Skellefteå kommuns barnrättsgrupp – där pågår arbete med barns och ungas delaktighet och inflytande. Här kan du läsa om arbetet med barnrättsgruppen.

För mer information kontakta:

Jörgen Svedberg, demokratilots ungdoms- och folkhälsoavdelningen: 070-563 53 35

Anna Granlund, landskapsingenjör gator och parker: 073-058 69 76

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden