Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Jörn går vidare

Den 10 januari ska kommunstyrelsen fatta beslut kring samråd för den fördjupade översiktsplanen för Jörn, något som ger invånarna möjlighet att tycka till om planen under våren 2023. Det beslutades vid tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Jörn är en viktig serviceort för den omkringliggande landsbygden och det är stora förändringar som Skellefteå kommun står inför. De mål som är satta i den fördjupade översiktsplanen för Jörn är att möjliggöra en fördubbling av befolkningen från drygt 600 till drygt 1200 invånare till år 2040, vilket motsvarar 300 nya bostäder samt att skapa mer liv och rörelse i samhället, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Jörn ska förtätas och växa inifrån och ut för att behålla det nära samhället och för att nyttja befintlig infrastruktur. I första hand ska man fokusera på att rusta upp byggnader som går att rädda, alternativt riva byggnader som är bortom all räddning. I andra hand är det exploatering av lediga tomter och luckor. I tredje hand ska nya bostadsområden skapas. Samtidigt ska Jörn stärka sin roll som serviceort för den omkringliggande landsbygden, där riksväg 95 och stambanan ger goda kommunikations- och transportmöjligheter.

- Vi vill att så många invånare som möjligt i Jörn ska tycka till om den fördjupade översiktsplanen. Det är av största vikt att vi får in synpunkter och förslag från de människor som lever och verkar i och kring Jörn. Det är en viktig beståndsdel i utvecklingen av samhället, avslutar Lovisa Hällkvist, fysisk planerare, Skellefteå kommun.

För mer information:
Lorents Burman, kommunalråd.
lorents.burman@skelleftea.se
070-24 30 700

Lovisa Hällkvist, fysisk planerare.
lovisa.hallkvist@skelleftea.se
0910737726

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden