Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antalet inflyttade till Skellefteå fortsätter öka i stadig takt

Befolkningsutvecklingen i Skellefteå fortsätter stiga samtidigt som majoriteten av inflyttningar sker från övriga delar av landet. Folkökningstalet för 2021 är också betydligt högre än vad det någonsin tidigare varit under det senaste decenniet. Det visar SCB:s årliga rapport om befolkningsutvecklingen i Sverige.

- Det här är ett otroligt fint kvitto på det stora nationella och även internationella intresset för att leva och bo i Skellefteå kommun. Det är också ett kvitto på det intensiva arbete som invånare, näringsliv, kommun och övriga aktörer genomför tillsammans för att skapa de förutsättningar som krävs för att en plats ska vara attraktiv ur flera olika perspektiv, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Under 2021 flyttade 2 704 personer till Skellefteå vilket är en ökning med 508 personer jämfört med året innan. Antalet inflyttade kommer främst från övriga delar av landet samtidigt som även antalet utrikesinflyttade har ökat i jämförelse med 2020. När det gäller utflyttningar så sker även där en ökning till 2 098 under 2021 vilket är 212 personer fler än under året innan. Trots en ökning av utflyttade blir folkökningstalet högre än vad det tidigare varit under det senaste decenniet. Totalt handlar det om 553 personer vilket kan jämföras med det senaste året med högt folkökningsantal som var 2017, då var siffran 457.

- Att vi under 2021 nått det högsta folkökningstalet sedan 2017 säger något konkret om hela Skellefteå kommun. Människor förstår att det som händer här är på riktigt och att vi kan erbjuda såväl attraktiva arbetstillfällen som goda livsmiljöer. Det sporrar oss givetvis i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Antalet födda barn i Skellefteå kommun under 2021 har ökat i jämförelse med året innan, totalt föddes 717 barn vilket är en ökning med 1 barn. Avlidna under året är 865 och är en något högre siffra än året innan. Båda siffrorna ligger däremot inom normalvariationen.

Vad SCB:s årliga rapport kring befolkningsutvecklingen visar är att antalet inflyttade inom Skellefteå kommun fortsätter öka i stadig takt. Samtidigt kommer framtida kompetensförsörjning och målet med 90 000 invånare medföra att antalet inflyttade behöver öka från 2 200 per år till 4 000 personer för att det ska kunna bli verklighet.

- Att attrahera nya invånare för att klara kompetensförsörjningen kommer att vara ett fortsatt prioriterat område där vi arbetar vidare med oförminskad styrka. För att nå målet kommer vi att behöva fortsätta samarbeta med andra aktörer och hitta fler och nya lösningar för att klara befolkningsmålen, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

För mer information:
Lorents Burman (S), kommunalråd
070 243 07 00

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd
070 523 09 94

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
070 608 89 69

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Presskontakt

    Caroline Thorén

    Caroline Thorén

    Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
    Emilie Sjölund

    Emilie Sjölund

    Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

    Skellefteå kommun

    Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

    Skellefteå kommun
    Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
    931 85 Skellefteå
    Sweden