Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anmälan enligt Lex Maria efter att person drabbats av trycksår

En person med behov av hälso- och sjukvård i vård och omsorgsboende drabbades av trycksår som ledde till amputation av ena foten.

Utredningen visar att riskbedömning och åtgärder vidtagits men behöver vidtas tidigare redan före eller i samband med att en person flyttar in i vård och omsorgsboende. Ett trycksår kan försämras snabbt särskilt hos person med flera sjukdomstillstånd.

De återkommande utbildningsinsatserna för arbetsteknik via kommunens Lärcentra där trycksårsförebyggande arbetssätt ingår är fortsatt viktiga tillsammans med fortsatt regelbunden mätning av kännedom om arbetssätt och rutiner samt förekomst.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och planerat åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att möta liknande händelser bland annat genom att sammanställa information om stöd vid bedömning i förebyggande arbetssätt och behandling på ett mer överskådligt sätt.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

För ytterligare frågor, kontakta:
Louise Lundholm
MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Skellefteå Kommun
0910 73 50 00

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden