Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anders Bergström avslutar sin tjänst hos Skellefteå kommun

Anders Bergström, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad, avslutar sin tjänst hos Skellefteå kommun med omedelbar verkan. Bakgrunden är den jävsituation som uppstod när han deltog i en rekrytering där hans sambo fick en chefstjänst på förvaltningen.

- Anders Bergström och jag har kommit överens om att avsluta hans anställning från och med i dag. Jag har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det nödvändiga förtroendet saknas, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Skellefteå kommun har gett revisionsbyrån EY i uppdrag att utreda om jävsproblematiken på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad (UTB) är kulturellt betingad eller handlar om enstaka fall. Utredningen och dess resultat kommer att presenteras den 11 januari 2021.

- Nu gör vi en mer omfattande kartläggning för att ta reda på om jävsproblematiken är utbredd. Den externa utredningen blir ett viktigt verktyg i vårt arbete för en sund förvaltningskultur, säger Kristina Sundin Jonsson.

En del av åtgärderna är den redan inrättade visselblåsarfunktionen. Visselblåsarfunktionen som inrättades tidigare under hösten fyller sin funktion och kommer att vara en del i det fortsatta utvecklingsarbetet.

- Det känns tryggt att vi har visselblåsarfunktionen som kommer att spela en viktig roll i framtiden. Vi hoppas att fler vill bidra så att eventuella oegentligheter kommer till kommunens kännedom, säger Kristina Sundin Jonsson.

Anders Bergströms anställning upphör 4 december 2020. Överenskommelsen har gjorts om att betala ut max 16 månadslöner, totalt 1 488 000 kr. Vid nytt jobb sker avräkning mot överenskommelsen.

Fakta om Skellefteå kommuns åtgärder:

  • Tillsätter en extern utredning som genomförs av revisionsbyrån EY för att utreda om jävsproblematiken inom förvaltningen utbildning och arbetsmarknad är kulturellt betingad eller handlar om enstaka fall.
  • Personalchefen i samarbete med kommunjuristen ska göra en översyn av organisationen på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad för att utifrån aktuella fall förhindra att jäv i framtiden förekommer i organisationen.
  • Förstärker de pågående utbildningarna i jävsfrågor i hela organisationen
  • Ser över rekryteringsprocessen för att undvika jävsituationer i den.


För mer information:
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör: 070-608 89 69 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden