Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktivitetsbidragen fyller viktig funktion för föreningarna under pandemin

Vid torsdagens sammanträde i socialnämnden fattades beslut om fördelningen av aktivitetsbidrag till föreningar i Skellefteå kommun. Totalt fördelas 1 417 000 kronor på 37 föreningar i enlighet med de nya riktlinjerna för aktivitetsbidrag som antogs 2020.

- Om man jämför med fjolårets fördelning så får de föreningar som sökt minst samma belopp som 2020, vissa får till och med lite mer i år. Det känns viktigt att stötta föreningarnas viktiga verksamhet även när pandemin försvårar deras verksamhet, säger Iosif Karambotis (S), ordförande i socialnämnden.

  Tidigare utgjordes det ekonomiska stödet till föreningar med målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde av flera olika typer av bidrag. I slutet av 2020 samordnades de olika bidragen till ett enda aktivitetsbidrag som omfattar ansökningar till både vård och omsorg och individ- och familjeomsorgen. De har olika prioriterade områden men ett gemensamt mål: att kommunens invånare via föreningarna ska få möjligheten att leva ett aktivt, delaktigt och meningsfullt liv.

  - Pandemin har lett till att lite färre föreningar sökt bidrag i år. Men många har också ställt om verksamheten på ett bra sätt. Det känns bra att vi kan fördela bidragen så att alla föreningar som sökt får goda möjligheter att fortsätta sitt arbete, säger Iosif Karambotis

   För mer information:
   Iosif Karambotis (S), ordförande socialnämnden
   072 249 92 26

   Ämnen

   Regioner

   Presskontakt

   Caroline Thorén

   Caroline Thorén

   Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

   Skellefteå kommun

   Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

   Skellefteå kommun
   Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
   931 85 Skellefteå
   Sweden