Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets ANDTS-undersökning: Färre unga använder alkohol och narkotika

Färre ungdomar använder narkotika och alkohol, men allt fler flickor mår sämre och känner sig otrygga på gator och torg, det visar årets ANDTS-undersökning.

För det 27:e året i rad genomförs den årliga ANDTS-undersökningen i Skellefteå kommun bland årskurs nio på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Undersökningen visar att alkoholanvändningen bland gymnasieungdomarna i årskurs två minskat sedan förra året.

– Det kan ha med pandemin att göra, det har helt enkelt inte funnits lika många tillfällen för ungdomarna att träffas, säger Mattias Käller, FRIS.

Även siffrorna för narkotika har sjunkit för årskurs två.

Flickorna känner sig mindre trygga

Ungas mående sticker också ut i undersökningen, främst hos flickor i gymnasiet där enbart 40 procent uppger att de mår bra/mycket bra.

– Även där kan pandemin till viss del ha påverkat deras mående, säger Mattias Käller.

Det visar sig också vara stora skillnader när det gäller hur trygga flickor och pojkar känner sig. Flickornas känsla av otrygghet på gator och torg har dessutom ökat från tidigare år.

– Det är jättestor skillnad mellan pojkar och flickor. Skellefteå är inte unikt i att flickorna känner sig otrygga, man kan även se det i andra kommuner. Vi tycker att vi ska vara en kommun som ska motverka en sådan negativ tendens. Ett exempel på ett arbete som påbörjats är ”Ett Skellefteå fritt från våld”, men av det har vi inte sett resultatet än, säger Anna Schönfeldt, FRIS.

Ett vandringspris instiftas

Nytt för i år är att ett vandringspris ska delas ut för att uppmärksamma en förebyggande verksamhet i Skellefteå kommun. Första mottagare av priset är Byskeskolan.

– De har en röd tråd i sitt förebyggande arbete genom hela skolgången. Med ökad kunskap blir ungdomarna mer restriktiva i sin alkohol-och droganvändning och så har Byske arbetat i flera år, säger Anna Schönfeldt.

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Dokumenten som visar hela undersökningen hittar du här - klicka in under fliken "ANDTS-undersökningen".

För mer information kontakta:

Anna Schönfeldt, FRIS, 070–5330828

Mattias Käller, FRIS, 070–6610291

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden