Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

600-700 nya bostäder till södra Sunnanå

På torsdagens sammanträde gav bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planprogram för södra Sunnanå. 

–Det här är ett steg i rätt riktning mot ett ökat bostadsbyggande, säger Felicia Lundmark (S), ordförande för bygg- och miljönämnden.

Sunnanå är ett av de områden som finns utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen som antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. Där pekas mark för 5 000 nya bostäder ut, varav cirka 900 av dessa finns inom stadsdelen Sunnanå.

Syftet med planprogrammet som nu ska upprättas är att ta fram en vision och ett koncept för hur södra Sunnanå kan utvecklas inom några år, med målet om 600-700 nya bostäder.

Området planeras utifrån barn och unga

Fokus för programmet som tas fram ska förutom att möjliggöra för bostäder, även skapa ett väl gestaltat område som inbjuder till liv och rörelse. Stor vikt ska läggas vid den gröna infrastrukturen och hållbara lösningar. Området ska planeras för att ge barn och unga utrymme att växa, med skolområdet som en viktig målpunkt.

Programmet kan komma att ligga till grund för 1-4 detaljplaner inom området, med lite olika inriktningar, tidsplaner och prioriteringar.

Stor del av programområdet regleras idag med befintliga detaljplaner, med undantag för området mellan Nyckelgatan och Falkträskvägen. Begränsningar i byggrätt och markanvändning kan dock leda till att nya detaljplaner behöver tas fram inom hela programområdet.

För mer information:
Felicia Lundmark, ordförande bygg- och miljönämnden: 073-80 88 193

Ämnen

Taggar

Regions

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32