Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

288 idéer kom in till årets Ungdomsfullmäktige

Den 29 april kommer årets upplaga avUngdomsfullmäktige att hållas. Det kommer att bli ett digitalt möte med elever,politiker och tjänstepersoner.
- Med tanke på pandemin var det här den bästalösningen, förklarar Jörgen Svedberg, demokratilots och koordinator förUngdomsfullmäktige i Skellefteå kommun.

Något som ärlite unikt i år är att alla gymnasieklasser och högstadieklasser i Skellefteåkommun varit inbjudna till att delta i arbetet med Ungdomsfullmäktige.

- Tidigare århar vi bara haft två årskurser som deltagit, årskurs åtta från högstadiet ochårskurs två från gymnasiet. Det känns roligt att vi har kunnat engagera på såbred front i år, berättar han.

288 idéer kom in
Idéerna som kom in från eleverna handlade om allt från skolmat tillbussar. Det kom också in idéer om organiserade uteaktiviteter utifrån pandemin.

- Vi har också fått in känsliga frågor kring trygghet och otrygghet,att kunna erbjuda alternativa vägar för EPA-traktorer för att undvika E4:an ochslippa konkurrera med andra, en app för att hitta föreningsaktiviteter och fleralternativa sporter för de med funktionshinder, avslutar Jörgen Svedberg.

Vill du veta mer kontakta gärna:
Jörgen Svedberg,demokratilots och koordinator Ungdomsfullmäktige, Skellefteå kommun
070-563 53 35

Fakta

Ungdomsfullmäktige i Skellefteå

Det började medfem ungdomsting som genomfördes mellan åren 1988-1998 som avhandladefritidsfrågor i kommunen. Det genomfördes även två separata elevfullmäktigeunder den här tiden som behandlade skolfrågor. En form av ”motionsrätt” harfunnits under både ungdomstingen och elevfullmäktige. Den innebar att nämndernaskulle lämna besked till motionären oavsett om motionen gick igenom eller fickavslag. Båda forumen har visat sig ha haft stor betydelse för ungas inflytandei politiska beslut.

1998 fickdialogen mellan unga och politiker namnet Ungdomsfullmäktige och genomfördesvartannat år. 2012 beslutade kommunfullmäktige att invånardialogenUngdomsfullmäktige skulle hållas varje år.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden