Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Skolfam i Skellefteå - ett lyckat projekt

Skolfam är ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgen och skolan som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Två år kvar återstår av projektet, som därefter kan bli permanent om det slår väl ut.

- Den utvärdering som nyligen gjorts visar på ett fantastiskt resultat, konstaterar Karin Edejung, chef för kommunens familjehemsenhet.

Studier visar att familjehemsplacerade barn underpresterar utifrån sina förmågor och lämnar skolan med betydligt sämre betyg än sina jämnåriga. Det innebär hög risk för framtida psykosocial utsatthet. En lyckad skolgång är den största enskilda skyddsfaktorn som kan kompensera för dessa risker - och som dessutom är påverkbar.

Skolfam är en skolsatsning inom familjehemsvården där man utifrån en manualbaserad arbetsmodell följer upp och hjälper skolan att göra det så bra för det familjehemsplacerade barnet som möjligt. Skolfam finns i ett nationellt nätverk med 26 kommuner i landet, Skellefteå kommun är den enda kommunen norr om Härnösand.

2010 startades Skolplus, en satsning i mindre omfattning av skolkontoret och socialförvaltningen. Verksamheten övergick 2013 i Skolfam som startades som ett femårigt projekt med hjälp av kommunens sociala investeringsfond. En god investering med flera vinnare - skolan, familjehemmen och inte minst barnen, visar utvärderingen.

Skolfam har lett till en bättre samordning mellan skola och socialtjänst och fler riktade insatser runt de placerade barnen. Familjehemmen har fått bättre kontakt med skolan. Skolfam har haft en viktig roll vid skolbyten, stadieövergångar och familjehemsbyten.

I Skellefteå har hittills 39 barn följts upp under projekttiden, i somras gick fyra av dem ut nian och siktar nu framåt.

- Utvärderingen visar på ett mycket positivt resultat då det gäller barnens kognitiva och pedagogiska förmågor, men också att deras tilltro till sin egen förmåga har ökat, vilket är mycket glädjande, säger Karin Edeljung.

Läs mer om Skolfam i Skellefteå kommun

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden