Gå direkt till innehåll
Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson i styrelsen för Inera AB

Nyhet -

Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson i styrelsen för Inera AB

När SKL företag AB formellt den 16 mars tog över ägarskapet av Inera AB utsågs Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson till en av ledamöterna i den nya styrelsen. Syftet med hela affären är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna.

– Det är hedrande att ha blivit invald i styrelsen för Inera AB. För Skellefteås del innebär det att vi får vara med och påverka den gemensamma digitala utvecklingen för det offentliga Sverige. Vi får också tidigt kunskap om de nationella digitala lösningar som Inera kommer att jobba med. Skellefteå är idag med i flera utvecklingsprojekt för att utforska nya tjänster, ofta baserat på ny teknik. Smarta hem-projektet som finansieras av Vinnova har varit nationellt framgångsrikt, berättar Kristina Sundin Jonsson.

Inera AB har hittills varit helägt av samtliga landsting och regioner. Nu har de tidigare ägarna sålt merparten av sina aktier till SKL Företag AB. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom förvärvet ska företaget på sikt kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

– Skellefteå kommuns inriktning är att nya digitala tjänster och produkter för framtidens välfärd inte kommer att utvecklas inom kommunerna utan i samverkan med näringslivet. Genom att se näringslivet som en utvecklingspartner blir även kommunerna en katalysator för näringslivet. Tjänsterna som utvecklas kommer sällan vara unika för kommunens och Sveriges behov utan möjliggör nya exportverksamheter. Här har Skellefteå många tankar i hur vi kan utveckla samarbetet och därmed också bidra till andra kommuners digitalisering genom Inera, sammanfattar Kristina.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden