Följ Skellefteå kommun

Tre viktiga detaljplaner färdiga för kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 17:40 CET

Den 8 mars godkände Bygg- och miljönämnden detaljplanerna för kvarteret Frigg 5, Skellefteå 5:1 samt Nyponet 1. Därmed kommer de att gå upp för antagande i Kommunfullmäktige under våren.

De tre detaljplanerna är alla viktiga för Skellefteås utveckling:

Frigg, invid Balderskolan, är ett av kvarteren i Central stan med den tydligaste förtätnings- och utvecklingspotentialen. Detaljplanen för kvarteret Frigg möjliggör byggandet av 150-200 nya lägenheter, kontorsytor samt lokaler för centrumverksamhet. Dessutom skapas möjligheten att återöppna Lasarettsvägen mot Kanalgatan.

– Extra glädjande är att de nya byggnaderna sannolikt kommer att byggas i trä, säger Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande.

Detaljplanen för Skellefteå 5:1, delen söder om Folkparken på Norrböle, möjliggör Coop Nords etablering. Nämnden godkände detaljplanen med yrkandet att väghållaren ansvarar för att en kvalitativ och kvantitativ utredning genomförs av trafiksituationen från start av butiken och ett år framåt. Efter utvärdering fattas beslut om eventuella ytterligare åtgärder.

– I planarbetet har trafiksituationen varit en utmaning. Därför ser nämnden det som en förutsättning att planens föreslagna trafikåtgärder på kort sikt är färdigställda innan handelsverksamheten startar, och dessa behöver följas upp och utvärderas, berättar Evelina Fahlesson.

De trafikåtgärder som förordas på kort sikt är breddning av Klockarbergsvägens södra körfält på sträckan mellan Jägarvägen och E4, refug på Jägarvägen i korsning med Klockarbergsvägen samt en förhöjd gång- och cykelpassage på Klockarbergvägen strax öster om korsning med Jägarvägen.

Detaljplanen för Nyponet 1 har tagits fram inför byggandet av nya Floraskolan (F-9) på Morön. Skolan svarar upp mot det ökande antalet barn och ungdomar som kommer att bo i området.

– Här ser helst nämnden att gång- och cykeltunneln under Torsgatan vid Floravägen är färdig innan skolan öppnar som en extra trygghetsåtgärd, säger Evelina Fahlesson.

För mer information
Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande,
evelina.a.fahlesson@skelleftea.se, 070-523 09 94

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.