Följ Skellefteå kommun

Skellefteåborna gillar sin kommun

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2007 08:00 CET


Äldreomsorgen, som fick ett lågt betyg vid förra årets medborgarundersökning i Skellefteå kommun, får i år betydligt mer uppskattning. I undersökningen, som gjorts av SCB, ges Skellefteå som helhet högre betyg jämfört med andra kommuner både för ”kommunen som en plats att bo och leva i” och för ”kommunens verksamheter”.
– Det finns många glädjeämnen i undersökningen och det här är också ett mycket bra sätt för oss att hitta förbättringsområden, säger Marie Larsson, chef för avdelningen Medborgarservice vid Skellefteå kommun.

Bland 89 kommuner som deltagit i SCB:s medborgarundersökning fick Skellefteå betyget 66 av 100, jämfört med riksgenomsnittet på 64 vad gäller hur bra man trivs i sin kommun. Den största förbättringen står Arbetsmöjligheter för. Här har betyget i Skellefteå sedan 2006 ökat från 41 till 48. Betyget för kommersiellt utbud har också förbättrats rejält, från 54 till 57. Största försämringen utgörs av miljöbetyget som minskat från 70 till 66 och även betyget för kommunikationer har försämrats, från 52 till 48.
– Utmärkande för Skellefteå är att medborgarna är betydligt tryggare än genomsnittssvensken och att vi gärna rekommenderar andra att flytta hit, berättar Marie Larsson.

Äldreomsorgen avancerar

När det gäller synen på den kommunala verksamheten har Skellefteåborna blivit betydligt mer positiva sedan mätningen 2006. Förra gången fick kommunen betyget 54, vilket nu stigit till 57. Riksgenomsnittet ligger på 55. Här står bland andra äldreomsorgen för en positiv trend. 2006 fick äldreomsorgen ett betyg på 33, vilket var hela 16 enheter lägre än riksgenomsnittet. Nu har betyget ökat till 38 och glappet till riksgenomsnittet har minskat till tio enheter.
– Vi jobbar hela tiden för att allmänheten ska ha ett stort förtroende för äldreomsorgen. Det är ett långsiktigt arbete och förbättringen i medborgarenkäten beror bland annat på att vi bygger nya äldreboenden för personer med demenssjukdom, säger Elisabeth Ståhlspets, programchef för äldreomsorgen.
– Dessutom satsar vi mycket på utbildning av vår personal, inflikar Berit Silverlind, driftchef inom äldreomsorgen

Man vill även visa de som ännu inte har behov av vård och omsorg att det bedrivs en bra verksamhet och därför satsar äldreomsorgen både på intern och på extern information. Ett område som fått en ännu större förbättring än äldreomsorgen är vatten och avlopp som ökat från 70 till 78.
– Det är också glädjande att betyget för bemötande och tillgänglighet ökat från 60 till 63. Tydligen har vår satsning på den nya centrala kundtjänsten fallit väl ut, säger Marie Larsson.

Räddningstjänsten, som redan i fjol låg i topp i Sverige med betyget 78, har ytterligare ökat sitt förtroendekapital och årets betyg blev hela 80. Alla skolformer ligger betydligt över riksgenomsnittet, men förskolorna i Skellefteå har tappat mark, jämfört med fjolårets lokala mätning. Då fick de ett betyg på 69, vilket nu sjunkit till 65. Gator och vägar har också fått sänkt betyg, från 52 till 48.

Möjlighet till inflytande på kommunens verksamhet låg i fjol strax under riksgenomsnittet. Nu har Skellefteå nått upp till snittet på 41. Här har förtroendet ökat från 45 till 48 och Information/öppenhet har avancerat från 53 till 56.

Mer information: Marie Larsson, chef Medborgarservice, Skellefteå kommun, 070-53 66 484, Gabriella Hahr, informationsansvarig socialkontoret, Skellefteå kommun, 070-322 07 15

Medborgarundersökningen finns som PDF på www.newsdesk.se/pressroom/skelleftea_kommun

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.