Följ Skellefteå kommun

Skanska och område Västra Eriksberg i Skellefteå vinnare i kategorin ”Hållbar Infrastruktur” på Sweden Green Building Awards.

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 21:02 CET

Exploateringen av Västra Eriksberg i Skellefteå vinnare på Sweden Green Building Awards!

Den 23 november offentliggjordes vinnarna i Sweden Green Building Awards på Nalen i Stockholm. I kategorin ”Utmärkelse för Hållbar infrastruktur” stod Skanska som vinnare med exploateringen av Västra Eriksberg, Skellefteå.

– Det är fantastiskt roligt att få vinna detta pris i konkurrens med stora miljardprojekt säger Sören Gustavsson, projektchef på Skanska i Skellefteå. Entreprenadformen ”utförarentreprenad i samverkan” har bidragit till att vi tillsammans med kommunens byggledare aktivt diskuterat oss fram till hållbara lösningar i projektet”

I juryns projektbeskrivning nämns bl.a: ”Skanska har i nära samverkan med Skellefteå kommun byggt vägar, gator och GC-vägar, skidport med elljusspår samt övrig infrastruktur till det nya bostadsområdet. Eftersom områdesomgivningarna är välutnyttjade för träning och rekreation av Skellefteås innevånare, har stor hänsyn har tagits under byggskedet till den enskildes åtkomst till stigar så att störningen och åtkomstbegränsningen skulle upplevas så liten som möjligt.Det här projektet visar på möjliga klimatbesparingar i ett traditionellt markprojekt, att mycket stor besparing kan nås även när det inte finns tillgång till specialtrailers eller förnyelsebara bränslen. Genom nytänkande och strukturerad planering har klimatutsläpp på 118 ton CO2-ekvivalenter undvikits. Övriga innovativa aspekter i detta projekt är egentligen inte nytänkande utan handlar om samarbete, samsyn och dialog. Ur vår synvinkel är detta ett projekt som är mer lyckat än många samverkansprojekt, vilket vi bedömer bero på att parterna tidigt har utvecklat en fungerande och engagerad samsyn. Det går inte att nog mycket lyfta fram hur värdefullt det är med gott samarbete, att vara lyssnande och att föra dialog mellan samtliga berörda parter; beställare, entreprenör, tredje man, myndigheter, för att projekt ska bli extra lyckat”.

– Vi har jobbat hårt med både social- och ekologisk hållbarhet i projektet. Att leverera ett projekt med mycket hög kvalitet med så lite påverkan på miljön som möjligt var ett av mina ursprungliga mål när vi påbörjade projektet. Jag är mycket stolt över att vi får detta pris och det är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt säger David Nordberg, produktionschef på Skanska

Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande

Skellefteå kommun har börjat arbetet med att bygga en vacker, rättvis och hållbar stad med tydliga riktlinjer kring hållbart byggande ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.Det handlar bland annat om att det som byggs tar vara på platsens naturliga förutsättningar och bidrar till biologisk mångfald, har liten påverkan på miljö och klimat, håller länge och gör det enkelt att leva hållbart. Det handlar också om att det sombyggs har ett tydligt syfte och i en dialog med alla aktörer, i ett tidigt skede.Att det baseras på hållbara val, har tydliga rutiner och livscykelkostnader. Det som byggs ska också vara tekniskt bra, enkelt och lättanvänt, och spara resurser. Ta del av riktlinjerna på www.skelleftea.se/hallbartbyggande

– Arbetet med område Eriksberg där Skanska varit huvudentreprenör är ett bra exempel på hur våra riktlinjer omsatts i praktiken. Samarbetsmässigt har det genomförts i ett öppet och prestigelöst klimat där många idéer diskuterats och tagits tillvara säger Jan Burlin, projektledare på Skellefteå kommun.

Mer information:

Pristagare och övriga klasser: https: www.sgbc.se/
Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande: www.skelleftea.se/hallbartbyggande

Kontaktperson Skanska se bifogad fil.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.