Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

Skellefteås näringslivsklimat ska bli bättre

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2011 11:46 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att fastställa förslaget till handlingsplan för bra näringslivsklimat. Planen ska både utveckla dialogen och kontakterna med det lokala näringslivet samt förenkla och förbättra servicen till näringslivet.

Skellefteås modernaste idrottsanläggning

Skellefteås modernaste idrottsanläggning

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2011 07:36 CEST

Konstgräsplan på sommaren och isbana på vintern. Hur är det möjligt? Svaret finns i Kåge, en mil norr om Skellefteå där Skellefteås modernaste idrottsplats numera ligger.

Tips på hur företagare gör affärer med Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2011 11:30 CEST

Nu i höst startar en ny omgång av öppet hus med inköpsenheten i Skellefteå kommun. Kommunens inköp av varor och tjänster spänner över ett brett register och uppgår till cirka en miljard kronor per år. Exempelvis byggentreprenader, avfallspåsar, snöröjning, kontorsmaterial, livsmedel, laboratorietjänster och olika typer av tjänster exempelvis för rehabilitering.

Bloggar för att utveckla kommunens kommunikation

Bloggar för att utveckla kommunens kommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2011 08:24 CEST

Marie Larsson, chef för medborgarservice i Skellefteå kommun bloggar för att berätta hur Skellefteå kommun arbetar med att utveckla service och kommunikation med medborgarna.

Sillunch för alla Brogårdens män!

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2011 15:22 CEST

Måndagen den 3 oktober klockan 11.00 bjuder äldreboendet Brogården i Skellefteå alla män i huset på herrlunch. Rönnskärsmuséet kommer på besök och berättar om Bolidens historia. Det blir också samtal kring jakt och fiske med hjälp av attiraljer som lånats från Skellefteå museum.

Ny rekrytering av skolchef i Skellefteå startar

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2011 15:38 CEST

I juni blev det klart att Cecilia Sandberg skulle bli ny chef för förskola, grundskola, kultur och bibliotek i Skellefteå. Hon skulle ha börjat sin tjänst från den första april 2012. Cecilia har nu av privata skäl tvingats tacka nej till jobbet. Rekryteringsprocessen i Skellefteå startar direkt och förhoppningen är att en ny skolchef ska kunna börja arbeta under våren 2012.

Vem ska nomineras till Mångfaldspriset 2011?

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2011 14:30 CEST

Socialnämnden i Skellefteå vill uppmana medborgarna att komma med förslag på en person, grupp eller organisation som arbetar för att främja integrationen i vår kommun? Syftet är att få fram kandidater att nominera till Mångfaldspriset 2011.

Skellefteå kommun undertecknar överenskommelse om samarbete med Alcalá la Real

Skellefteå kommun undertecknar överenskommelse om samarbete med Alcalá la Real

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2011 08:56 CEST

I dag onsdag kl 15.30 undertecknas en överenskommelse om samarbete i arbetsmarknadsfrågor mellan Skellefteå kommun och den spanska kommunen Alcalá la Real.

Hälsa hela livet! Seniordag om livskvalitet, hälsa och säkerhet

Hälsa hela livet! Seniordag om livskvalitet, hälsa och säkerhet

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2011 08:41 CEST

I Sverige uppmärksammas den internationella äldredagen med en kampanj ”Peppar peppar…” för seniorers säkerhet. Syftet med kampanjen är att göra vardagliga risker synliga och visa på vad man kan göra för att undvika olyckor. Socialkontoret i Skellefteå och Västerbottens läns landsting samarbetar kring dagen och bjuder in alla 65+ till en seniordag i stadshuset med fokus på hälsa och säkerhet.

Sofia Arkelsten träffar ungdomstrainees på Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2011 07:30 CEST

Den 30 september kommer Sofia Arkelsten, partisekreterare för Moderaterna, på besök till Skellefteå kommun.

Svagare ekonomi i delårsrapport

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2011 10:08 CEST

För socialnämnden ser det ekonomiska läget sämre ut jämfört med den senaste månadsrapporten i maj. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget pekar mot ett underskott på 13,7 miljoner inklusive kostnader för försörjningsstöd.

Bättre hjälp mot spelberoende

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2011 10:08 CEST

Lokal handlingsplan för att möta behovet av hjälp hos spelberoende medborgare och deras anhöriga i Skellefteå kommun.

Goda utsikter för deltagarna i projekt Utsikten

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2011 10:07 CEST

Utsikten är ett samverkansprojekt med syfte att hjälpa unga vuxna som stått utanför arbetsmarknaden att få arbete. En utvärdering av projektet visar att 65 % av deltagarna har uppnått egen försörjning och att hela 93 % anser sig ha kommit närmare arbete eller studier. 90 % anser att de har fått en förbättrad livssituation totalt sett genom att delta i projektet.

630 000 kronor till lokala värdighetsgarantier

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2011 10:07 CEST

Socialkontoret i Skellefteå kommun söker bidrag på 630 000 kr till aktiviteter i samband med införlivningen av lokala värdighetsgarantier.

Serviceförklaring inom handikappomsorgen

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2011 10:06 CEST

I juni tog socialnämnden beslut om de första serviceförklaringarna som avser försörjningsstöd och hemtjänst. Nu finns även en serviceförklaring för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Fritids i Skellefteå med i TV-serie!

Fritids i Skellefteå med i TV-serie!

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2011 14:54 CEST

Kunskapskanalen visar programserien FRIARE KAN INGEN VARA under fem torsdagar under hösten. Programserien startar den 29 september med Norrhammargårdens fritidshem på Temat "Här byggs relationer".

Lämna bilen hemma på torsdag

Lämna bilen hemma på torsdag

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2011 13:47 CEST

Den här veckan är Europeiska trafikantveckan och på torsdag den 22 september är det den bilfria dagen i hela Europa. 40 länder deltar och över 80 kommuner i Sverige har olika aktiviteter under trafikantveckan. På torsdag i Skellefteå ska bussresenärer uppmuntras, en cykelbarometer invigs vid Odentorget i Skellefteå och tävlingen Min löjligaste bilresa startar.

Dysleximässa 21-22 oktober i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2011 16:08 CEST

Mässan visar på hur man kan förbättra situationen för elever med dyslexi. Skolinspektionen har under året granskat de svenska grundskolorna och riktat allvarlig kritik över hur man tar hand om elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dyslexiförbundet FMLS med samarbetspartner tar nu upp den kastade handsken och visar att man kan göra något positivt av detta och bjuder in till Dysleximässa.

Två dagar för barn utan land

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2011 10:04 CEST

Migrationsminister Tobias Billström besöker Skellefteå och föresläser på seminariet där individ- och familjeomsorgen inom Skellefteå kommun delar med sig av sina goda erfarenheter av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.

Inbjudan presskonferens. BIFF – Barn i föräldrarnas fokus. Hur kan vi hjälpa barnen i samband med vårdnadskonflikter?

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2011 09:39 CEST

Vi bjuder in till presskonferens för att berätta mer om hur Skellefteå kommun kommer att arbeta med mamma- och pappagrupper i syfte att underlätta för barn och synliggöra barns behov i samband med svåra separationer och vårdnadskonflikter.