Följ Skellefteå kommun

Taggar

skellefteå 72 aktivitet 30 cryptosporidium 21 campus 16 ungdomar 16 fritid 14 campus skellefteå 14 framtid 13 utbildning 9 föreläsning 8 näringsliv 7 forskning 4 kultur 4 forskarfredag 3 skola 3 northvolt 3 kåge 3 kulturhus 3 dricksvatten 3 kreativitet 3 fritidsledare 3 harriet classon 3 vatten 3 kicki krane 3 umeå universitet 2 musik 2 arbetsförmedlingen 2 trädgård 2 luleå tekniska universitet 2 regeringen 2 leif löfroth 2 kommun 2 vattenparasit 2 arbetsmarknadstorget 2 nätet 2 skidor 2 skridskor 2 kommunfullmäktige 2 design 2 Skellefteå kommun 2 arbetsmiljö 2 eu 2 ungdomstrainee 2 konsert 2 kenneth sundberg 2 konst 2 fritidsgårdar 2 hälsa 2 europa 2 projekt 2 vitberget 2 cv 2 funktionshinder 2 elljusspår 2 utställning 2 friluftsliv 2 fritidshem 2 tillväxt 2 funktionsnedsättning 2 växter 2 universitet 2 kurser 2 dyslexi 1 bad 1 erikslid 1 konkurrens 1 familjer 1 styrka 1 mulle 1 kunskapkanalen 1 arbetslöshet 1 experiment 1 innovation 1 kongress 1 program 1 studera 1 trädgårdsmästare 1 teknik 1 yrkeshögskolan 1 mobil 1 skellefteåmodellen 1 steg 2 1 träning 1 guidning 1 förvaltningskommun 1 Timber rising 1 ekosystemtjänst 1 forum 1 workshops 1 snedstagsbro 1 forskarcafé 1 fritidshem bok 1 moderaterna 1 Kristina Sundin Jonsson 1 hundpromenader 1 gratis 1 enkät 1 statsminister 1 almi företagspartner 1 ledamöter 1 korvrace 1 brandkår 1 roca london gallery 1 folkhögskola 1 badkläder 1 fantasi 1 skanska 1 västerbottens läns landsting 1 försäkringskassan 1 sopsäcksrace 1 räddningstjänsten 1 studera utomlands 1 allmänheten 1 big jump 1 snö 1 arrowhead game studio 1 elevförslag 1 eu-pris 1 christian behrens 1 vux 1 invandringspolitik 1 disco 1 grundskola 1 Hållbart byggande 1 duschar 1 brandmännens 1 digitalisering 1 bastu 1 utejympa 1 app 1 trampolin 1 samverkan 1 musikskola 1 migration 1 kunskapsöverföring 1 mässan 1 invigning 1 White Arkitekter 1 optronik 1 sofia arkelsten 1 konserter 1 elever 1 akustik 1 polis 1 musikskolan 1 kort 1 good practice 1 jobb 1 etisk 1 idrottsanläggning 1 samhällsplanering 1 eu-kommisionen 1 kondition 1 frostware 1 kvartersnamn 1 plog 1 livlina 1 sommarlovsentreprenör 1 projektledare 1 berättarfestivalen 1 badhus 1 företagspris 1 orientering 1 innebandy 1 tävling 1 klättring 1 lokalvårdare 1 kulturhussomvågar 1 hundar 1 campusutveckling 1 maj 1 gatunamn 1 gala 1 rullskidor 1 hälsa på lika villkor 1 sunnanå 1 sonny bergmark 1 tillväxt skellefteå 1 socialdemokraterna 1 barnomsorg 1 kaffe 1 spontanidrott 1 västerbotten 1 kunskap 1 städning 1 bjuröklubb 1 mätning 1 arbetslösa 1 allemansrätten 1 hjärta 1 kortbetalning 1 finland 1 monomed 1 norrhammars fritidshem 1 brandman 1 förstudie 1 föreläsare 1 kontantfri 1 tv 1 hopptävlingar 1 september 1 turism 1 stefan magnusson 1 martinsons 1 scouter 1 hållbarhetstid 1 umu 1 workshop 1 arbetsmarknad 1 global marknad 1 hamn 1 barnomsorgsavgift 1 energi 1 cln 1 finska 1 högskola 1 ungdomsjobb 1 migrationsminister 1 motion 1 matfesten i skellefteå 1 skellefteborna 1 beskärning 1 sjukfrånvaro 1 studenter 1 snowden 1 långfärdsskridskor 1 älvsbacka 1 seniorer 1 guidad visning 1 näringsdepartementet 1 sas 1 kth-stockholm 1 räddningstjänst 1 fullsatt 1 bibliotek 1 gymnasiet 1 magicka 1 bank 1 skellefteå symphonic band 1 gym 1 panelsamtal 1 good practice award 1 kranvatten 1 carin jämtin 1 nätverk 1 yh 1 rehabilitering 1 referensgrupp 1 friskabrandmän 1 crypto 1 arbetsmarknadsfrågor 1 investrare 1 spanien 1 plogning 1 frikväll 1 föreningar 1 v 1 design västerbotten 1 bio 1 ann-christin westerlund 1 kylskåp 1 skapande skola kultur kulturrådet 1 utveckling 1 håkan nilsson 1 daniel steinwall 1 parasit 1 företagare 1 båtar 1 klotter 1 norrhammargården 1 per cederlund 1 norra erikslid 1 samarbete 1 klasser 1 kommunal 1 världens barn 1 barn 1 ur 1 generationsväxling 1 erfarenhetsutbyte 1 Lingjing Yin 1 miljö 1 bada 1 mikael damberg 1 information 1 vandringskultur 1 fritids 1 föreningsråd 1 naturis 1 mässa 1 inspiration fritidshem 1 lernia 1 etablering 1 Fairtrade 1 uppdrag 1 utveckling* 1 bert öhlund 1 koordinat 1 anna viklund 1 gröna rum 1 is 1 muskler 1 hälsobokslut 1 näridrottsplats 1 träbro 1 flyktingmottagande 1 resor 1 skolor 1 tv-program 1 hälsofrämjande 1 temperatur 1 ltu 1 reguljärflyg 1 vak 1 spansk 1 klor 1 ekonomi 1 kommuninvånare 1 alcalá la real 1 lyskraft 1 vandringsleder 1 Visa alla taggar
Media no image

Djurens dag på äldreboendet Brogården

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 13:31 CEST

Hästar, getter och kaniner är ingenting som hör vardagen till på ett äldreboende i centrala Skellefteå. Men måndagen den 13 juni är ingen vanlig dag. Då anordnas nämligen ”Djurens dag” i trädgården på Brogården och 4H-gården kommer dit och har djur med sig.

Media no image

Mycket arbete återstår innan dricksvattnet från Abborren i Skellefteå blir friskförklarat

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 13:15 CEST

De första preliminära resultaten från Sveriges meterologiska och hydrologiska institut väntas under nästa vecka och är en del i utredningen för att se hur avloppsvatten kan ha hamnat i älven och sedan kommit in i Abborrverket i Skellefteå. Tekniska kontoret tar också prover i olika dagvattenledningar som mynnar dels i Klintforsån och dels i Skellefteälven i området vid vattenverket.

Media no image

Socialnämnden inför serviceförklaringar

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 11:41 CEST

Serviceförklaringar är konkreta utfästelser som förklarar vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster. Syftet med serviceförklaringarna är att de ska tillföra värden som trygghet, tydlighet och kunskap samt successivt öka kvaliteten i kommunens tjänster.

Media no image

Socialnämndens budgetförslag 2012

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 11:36 CEST

Socialnämndens budgetförslag innebär att verksamheten kommer att omsätta närmare 1,9 miljarder kronor 2012. Utöver förslag till ekonomisk plan omfattar budgeten verksamhetsidé och styrkort med mätbara mål.

Media no image

Värdegrund för socialkontorets arbete

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 11:33 CEST

Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att ta fram förslag på specifika värdegrunder för äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen till november 2011.

Media no image

Ny rutin för Lex Sarah

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 11:27 CEST

Den 1 juli 2011 träder nya bestämmelser i kraft om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För de verksamheter som idag redan omfattas av Lex Sarah kommer de nya bestämmelserna att medföra omfattande förändringar. De nya bestämmelserna får också större tillämpningsområde och ska tillämpas inom hela socialtjänsten, även handläggning.

Media no image

200 aktiviteter på äldreboenden 2011

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 11:25 CEST

Äldreomsorgen redovisar årligen vilka aktiviteter som pågår på Skellefteå kommuns äldreboenden. Många av aktiviteterna erbjuds även äldre personer som inte bor på något äldreboende.

Media no image

Ansökan om statsbidrag för att stärka kompetensen för personal inom äldreomsorgen – Omvårdnadslyftet

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 11:22 CEST

Regeringen har beslutat att satsa på utbildning för personal inom äldreomsorgen, Omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och att stärka den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

Media no image

Yttrande över Socialstyrelsen beslut efter tillsyn av LARO-programmet

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 11:05 CEST

Samarbetsrutinerna som gäller mellan psykiatrins LARO-mottagning och socialkontoret har nu formerats i ett skriftligt dokument som undertecknats av ansvariga chefer för båda verksamheterna. Där tydliggörs de rutiner som gäller för att åtgärda de brister som Socialstyrelsen tagit upp.

Media no image
Media no image

Socialkontoret ansöker om 1 miljon kronor för att förstärka kompetensen hos personal inom psykiatriområdet – hälsa och livsstil

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 10:56 CEST

Behovet av att utbilda fler i ämnet hälsa och livsstil är stort. Socialkontoret har därför tillsammans med landstinget och Föreningarnas hus tagit fram en ansökan för fortsatt utbildningssatsning i ämnet. Ansökan för år 2012 omfattar utbildningsinsatser för totalt 1 077 000 kr.

Media no image

Utvecklad matematikundervisning i Skellefteå!

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2011 10:10 CEST

Förbättrade kunskapsresultat i matematik prioriteras i alla Sveriges skolor. Orsaken är en sjunkande trend hos svenska elever i internationella jämförande mätningar. De svenska elevernas resultat har försämrats i jämförelse med andra länder, men även i förhållande till elevernas resultat för 10-20 år sedan. Skolverket beviljar medel till skolor och kommuner som vill bryta den här trenden.

Media no image

Nu testas UV-anläggningen i Abborrverket i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2011 10:02 CEST

Det svåraste i arbetet har varit att få leveranserna av material att stämma, och material har beställts från hela Europa. Doseringspunkter har flyttats, och den gamla styr- och reglertekniken ska trimmas in så att den fungerar ihop med den nya UV-behandlingen och de övriga behandlingsstegen som i vattenverket. Med andra ord all dosering i vattenverket ska fungera ihop med UV-ljuset.

Media no image

Nytt projekt till Skellefteå – Tillgängligt friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2011 09:47 CEST

Nu ska hela Skellefteå kommuns friluftsliv kartläggas när det gäller tillgängligt friluftsliv för personer med funktionsnedsättning. - Att komma ut i verkligen och se är ett första steg. Så här ser det ut i dag. Nästa steg är att titta på vad vi ska satsa på, berättar Helen Rönnblom, projektledare för Tillgängligt friluftsliv.

Media no image

Skellefteås äldreboenden klarar sig bra i nationell undersökning

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2011 16:26 CEST

Av de 85 kommunerna som valt att delta i undersökningen är det endast Stockholm, Göteborg och Jönköping som genomfört fler registreringar än Skellefteå. ”För att en sån här undersökning ska ge oss ett bra underlag är det viktigt med en hög svarsfrekvens. Personalen på våra äldreboenden har gjort en enastående insats när de har dokumenterat situationen på våra boenden under fyra dagar i mars i år.”

Media no image

193 nya äldreboendeplatser i Socialnämndens boendeplan

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:34 CEST

För särskilda boenden inom äldreomsorgen innebär förslaget 193 nya äldreboendeplatser för att möta det demografiska behovet fram till 2021. Under samma period ska 117 äldreboendeplatser byggas för att ersätta ej fullvärdiga lägenheter.

Media no image

Bidrag för värdighetsgarantier

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:33 CEST

Som ett led i arbetet med att införliva värdegrund och värdighetsgaranti kommer nämnden att ansöka om ett prestationsbaserat stimulansbidrag på 100 000 kr. Syftet är att arbeta fram en projektplan för hur denna typ av arbete kan bedrivas. Därefter kan socialnämnden ansöka om ytterligare 630 000 kr.

Media no image

Socialnämnden ansöker om 2,2 miljoner i utvecklingsmedel för att stärka stödet i kvinnofridsfrågor

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:33 CEST

Det handlar om två olika projektansökningar. En för ett jourboende för våldsutsatta kvinnliga missbrukare och en för att bygga upp en mottagning för män med våld i nära relationer. En satsning är också planerad att förstärka stödet till barn som bevittnat våld och att nå pojkar i gymnasieskolan i ett förebyggande arbete.

Media no image

”Centrum för kvinnofrid” stärker kvinnors självförtroende och bidrar till kvinnors möjligheter att ta kontroll över sitt liv

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:32 CEST

Det handlar om att bilda ett nytt liv fritt från förtryck och tvång. Egenmakt handlar om att få utrymme att använda sina resurser och oavsett var de befunnit sig i uppbrottsprocessen visar intervjuerna att upplevelsen av egenmakt har ökat.

Media no image

Delårsrapport per april 2011

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:31 CEST

Socialnämnden väntas omsätta nästan 1,8 miljarder under 2011. Jämfört med budget pekar det ekonomiska utfallet mot ett mindre underskott på 2,1 miljoner inklusive överskjutande kostnader för försörjningsstöd. Exklusive försörjningsstöd pekar årsprognosen mot ett överskott på 2,9 miljoner.