Följ Skellefteå kommun

Taggar

skellefteå 66 aktivitet 30 cryptosporidium 21 ungdomar 16 campus 16 campus skellefteå 14 fritid 14 framtid 12 utbildning 9 föreläsning 8 näringsliv 7 forskning 4 kultur 4 kreativitet 3 kåge 3 harriet classon 3 dricksvatten 3 skola 3 forskarfredag 3 kicki krane 3 northvolt 3 fritidsledare 3 vatten 3 hälsa 2 funktionshinder 2 universitet 2 kurser 2 umeå universitet 2 trädgård 2 luleå tekniska universitet 2 funktionsnedsättning 2 leif löfroth 2 arbetsförmedlingen 2 regeringen 2 vattenparasit 2 växter 2 skridskor 2 kommun 2 design 2 skidor 2 musik 2 arbetsmiljö 2 tillväxt 2 Skellefteå kommun 2 konst 2 fritidsgårdar 2 nätet 2 ungdomstrainee 2 elljusspår 2 vitberget 2 projekt 2 cv 2 europa 2 kenneth sundberg 2 arbetsmarknadstorget 2 kommunfullmäktige 2 konsert 2 fritidshem 2 utställning 2 friluftsliv 2 eu 2 dyslexi 1 bad 1 erikslid 1 konkurrens 1 familjer 1 styrka 1 mulle 1 kunskapkanalen 1 arbetslöshet 1 experiment 1 program 1 studera 1 trädgårdsmästare 1 teknik 1 yrkeshögskolan 1 mobil 1 skellefteåmodellen 1 steg 2 1 träning 1 guidning 1 ekosystemtjänst 1 forum 1 workshops 1 snedstagsbro 1 forskarcafé 1 fritidshem bok 1 moderaterna 1 Kristina Sundin Jonsson 1 hundpromenader 1 gratis 1 enkät 1 almi företagspartner 1 ledamöter 1 korvrace 1 brandkår 1 folkhögskola 1 badkläder 1 fantasi 1 skanska 1 västerbottens läns landsting 1 försäkringskassan 1 sopsäcksrace 1 räddningstjänsten 1 studera utomlands 1 allmänheten 1 big jump 1 snö 1 arrowhead game studio 1 elevförslag 1 eu-pris 1 christian behrens 1 vux 1 invandringspolitik 1 disco 1 grundskola 1 duschar 1 brandmännens 1 bastu 1 utejympa 1 app 1 trampolin 1 samverkan 1 musikskola 1 migration 1 kunskapsöverföring 1 mässan 1 invigning 1 optronik 1 sofia arkelsten 1 konserter 1 elever 1 akustik 1 polis 1 musikskolan 1 kort 1 good practice 1 jobb 1 idrottsanläggning 1 samhällsplanering 1 kondition 1 frostware 1 kvartersnamn 1 plog 1 livlina 1 sommarlovsentreprenör 1 projektledare 1 berättarfestivalen 1 badhus 1 företagspris 1 orientering 1 innebandy 1 långfärdsskridskor 1 klättring 1 lokalvårdare 1 kulturhussomvågar 1 hundar 1 campusutveckling 1 maj 1 gatunamn 1 gala 1 rullskidor 1 hälsa på lika villkor 1 sunnanå 1 sonny bergmark 1 tillväxt skellefteå 1 socialdemokraterna 1 barnomsorg 1 spontanidrott 1 västerbotten 1 kunskap 1 städning 1 bjuröklubb 1 mätning 1 arbetslösa 1 allemansrätten 1 hjärta 1 kortbetalning 1 monomed 1 norrhammars fritidshem 1 brandman 1 förstudie 1 föreläsare 1 kontantfri 1 tv 1 hopptävlingar 1 september 1 turism 1 stefan magnusson 1 martinsons 1 scouter 1 hållbarhetstid 1 umu 1 workshop 1 arbetsmarknad 1 global marknad 1 hamn 1 barnomsorgsavgift 1 energi 1 cln 1 högskola 1 ungdomsjobb 1 migrationsminister 1 motion 1 matfesten i skellefteå 1 skellefteborna 1 beskärning 1 sjukfrånvaro 1 studenter 1 ann-christin westerlund 1 älvsbacka 1 seniorer 1 guidad visning 1 näringsdepartementet 1 sas 1 kth-stockholm 1 räddningstjänst 1 fullsatt 1 gymnasiet 1 magicka 1 bank 1 skellefteå symphonic band 1 gym 1 panelsamtal 1 good practice award 1 kranvatten 1 carin jämtin 1 nätverk 1 yh 1 rehabilitering 1 referensgrupp 1 friskabrandmän 1 crypto 1 arbetsmarknadsfrågor 1 investrare 1 spanien 1 plogning 1 frikväll 1 föreningar 1 v 1 design västerbotten 1 bio 1 tävling 1 kylskåp 1 skapande skola kultur kulturrådet 1 utveckling 1 håkan nilsson 1 daniel steinwall 1 parasit 1 företagare 1 båtar 1 klotter 1 norrhammargården 1 per cederlund 1 norra erikslid 1 samarbete 1 klasser 1 kommunal 1 världens barn 1 barn 1 ur 1 generationsväxling 1 erfarenhetsutbyte 1 miljö 1 bada 1 mikael damberg 1 information 1 vandringskultur 1 fritids 1 föreningsråd 1 naturis 1 mässa 1 inspiration fritidshem 1 lernia 1 etablering 1 uppdrag 1 utveckling* 1 bert öhlund 1 koordinat 1 anna viklund 1 gröna rum 1 is 1 muskler 1 hälsobokslut 1 näridrottsplats 1 träbro 1 flyktingmottagande 1 resor 1 skolor 1 tv-program 1 hälsofrämjande 1 temperatur 1 ltu 1 reguljärflyg 1 vak 1 kulturhus 1 spansk 1 klor 1 ekonomi 1 kommuninvånare 1 alcalá la real 1 lyskraft 1 vandringsleder 1 Visa alla taggar
Media no image

Socialkontoret ansöker om 1 miljon kronor för att förstärka kompetensen hos personal inom psykiatriområdet – hälsa och livsstil

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2011 10:56 CEST

Behovet av att utbilda fler i ämnet hälsa och livsstil är stort. Socialkontoret har därför tillsammans med landstinget och Föreningarnas hus tagit fram en ansökan för fortsatt utbildningssatsning i ämnet. Ansökan för år 2012 omfattar utbildningsinsatser för totalt 1 077 000 kr.

Media no image

Utvecklad matematikundervisning i Skellefteå!

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2011 10:10 CEST

Förbättrade kunskapsresultat i matematik prioriteras i alla Sveriges skolor. Orsaken är en sjunkande trend hos svenska elever i internationella jämförande mätningar. De svenska elevernas resultat har försämrats i jämförelse med andra länder, men även i förhållande till elevernas resultat för 10-20 år sedan. Skolverket beviljar medel till skolor och kommuner som vill bryta den här trenden.

Media no image

Nu testas UV-anläggningen i Abborrverket i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2011 10:02 CEST

Det svåraste i arbetet har varit att få leveranserna av material att stämma, och material har beställts från hela Europa. Doseringspunkter har flyttats, och den gamla styr- och reglertekniken ska trimmas in så att den fungerar ihop med den nya UV-behandlingen och de övriga behandlingsstegen som i vattenverket. Med andra ord all dosering i vattenverket ska fungera ihop med UV-ljuset.

Media no image

Nytt projekt till Skellefteå – Tillgängligt friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2011 09:47 CEST

Nu ska hela Skellefteå kommuns friluftsliv kartläggas när det gäller tillgängligt friluftsliv för personer med funktionsnedsättning. - Att komma ut i verkligen och se är ett första steg. Så här ser det ut i dag. Nästa steg är att titta på vad vi ska satsa på, berättar Helen Rönnblom, projektledare för Tillgängligt friluftsliv.

Media no image

Skellefteås äldreboenden klarar sig bra i nationell undersökning

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2011 16:26 CEST

Av de 85 kommunerna som valt att delta i undersökningen är det endast Stockholm, Göteborg och Jönköping som genomfört fler registreringar än Skellefteå. ”För att en sån här undersökning ska ge oss ett bra underlag är det viktigt med en hög svarsfrekvens. Personalen på våra äldreboenden har gjort en enastående insats när de har dokumenterat situationen på våra boenden under fyra dagar i mars i år.”

Media no image

193 nya äldreboendeplatser i Socialnämndens boendeplan

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:34 CEST

För särskilda boenden inom äldreomsorgen innebär förslaget 193 nya äldreboendeplatser för att möta det demografiska behovet fram till 2021. Under samma period ska 117 äldreboendeplatser byggas för att ersätta ej fullvärdiga lägenheter.

Media no image

Bidrag för värdighetsgarantier

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:33 CEST

Som ett led i arbetet med att införliva värdegrund och värdighetsgaranti kommer nämnden att ansöka om ett prestationsbaserat stimulansbidrag på 100 000 kr. Syftet är att arbeta fram en projektplan för hur denna typ av arbete kan bedrivas. Därefter kan socialnämnden ansöka om ytterligare 630 000 kr.

Media no image

Socialnämnden ansöker om 2,2 miljoner i utvecklingsmedel för att stärka stödet i kvinnofridsfrågor

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:33 CEST

Det handlar om två olika projektansökningar. En för ett jourboende för våldsutsatta kvinnliga missbrukare och en för att bygga upp en mottagning för män med våld i nära relationer. En satsning är också planerad att förstärka stödet till barn som bevittnat våld och att nå pojkar i gymnasieskolan i ett förebyggande arbete.

Media no image

”Centrum för kvinnofrid” stärker kvinnors självförtroende och bidrar till kvinnors möjligheter att ta kontroll över sitt liv

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:32 CEST

Det handlar om att bilda ett nytt liv fritt från förtryck och tvång. Egenmakt handlar om att få utrymme att använda sina resurser och oavsett var de befunnit sig i uppbrottsprocessen visar intervjuerna att upplevelsen av egenmakt har ökat.

Media no image

Delårsrapport per april 2011

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:31 CEST

Socialnämnden väntas omsätta nästan 1,8 miljarder under 2011. Jämfört med budget pekar det ekonomiska utfallet mot ett mindre underskott på 2,1 miljoner inklusive överskjutande kostnader för försörjningsstöd. Exklusive försörjningsstöd pekar årsprognosen mot ett överskott på 2,9 miljoner.

Media no image

Svar på Socialstyrelsens beslut vid tillsyn på Klockarhöjden

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2011 16:31 CEST

Socialstyrelsens tillsyn vid äldreboendet Klockarhöjden natten mellan 8-9 november 2010 besvarades av socialnämnden i februari. Socialnämnden har nu tagit emot Socialstyrelsens beslut och där framgår det att nämnden vidtagit åtgärder för de brister som påtalades.

Media no image

Nu är klorhalten normal igen – men fortsätt koka vattnet

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2011 13:45 CEST

I dag finns det inget som tyder på påverkan av Abborrens dricksvattennät. Det visar de prover som har analyserats under klorsänkningen. Nu är klorhalten normal igen.

Media no image

Abborrverket i förvandling

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2011 16:43 CEST

I veckan pågår en intensiv period av olika montagearbeten vid vattenverket Abborren i Skellefteå. Senare under veckan ska de tre UV-anläggningarna installeras och anslutas. Arbetet med att sätta igång och trimma de nya UV-anläggningarna sker i början av juni, då ska en serviceingenjör från England anlitas. Renspolning av ledningsnätet startar under juni månad, och den beräknas ta hela sommaren.

Media no image

Klart med pengar till förstudien om färjetrafik

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2011 14:01 CEST

Nu har Skellefteå kommun beviljats medel från EU-programmet Bothnia-Atlantica för att undersöka om det finns förutsättningar för en kommersiell färjetrafik mellan Skellefteå och Karleby under sommarmånaderna.

Media no image

Sänkt klorhalt ett tag till

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2011 12:52 CEST

Media no image

Pressträff med Skellefteås första sommarlovsentreprenörer

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2011 08:48 CEST

Välkommen på en pressträff om och med årets unga sommarlovsentreprenörer - ett helt nytt koncept för Skellefteå! Datum: Torsdag den 26 maj Tid: Kl 15.00 Plats: Skellefteå kommuns ferieförmedling, Stadshuset.

Media no image

Planerar inför sommaren

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2011 15:19 CEST

Media no image

Designverkstad på Campus Skellefteå i sommar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2011 14:44 CEST

Förra årets succé återkommer till Skellefteå även den här sommaren. Sex Skellefteåföretag får i sommar chansen att utveckla idéer och projekt med hjälp av sex högskolestudenter med olika designinriktningar

Montering av UV-anläggningen är igång

Montering av UV-anläggningen är igång

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2011 16:43 CEST

Under natten mellan tisdag och onsdag genomfördes den första delen av monteringen av UV-anläggningen i vattenverket Abborren i Skellefteå. I nästa vecka fortsätter nästa etapp i monteringen. Målsättningen att UV-anläggningen ska finnas på plats i månadsskiftet maj/juni ligger fast.

Media no image

Skellefteås spetskompetens paketeras för besökare

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2011 10:04 CEST

Nu är arbetet med Technical Visits i Skellefteå inne i sin andra fas! Tillväxt Skellefteå och Destination Skellefteå ska tillsammans med det lokala näringslivet ta fram ett antal strategiska ”produkter”. Technical Visits innebär fördjupade studiebesök som arrangeras på kommersiella grunder och vänder sig till affärsresenärer och grupper från privat och offentlig verksamhet.